nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z historii

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

[Aby] kupcy z Węgier, lub ze Sącza, lub z jakichkolwiek innych miejsc z miedzią i innymi towarami ku Toruniowi [płynąc], w kraju rozprowadzać [ich] nie śmieli, jeśli przedtem wymieniona miedź i towary do Krakowa sprowadzone nie zostałyby [i] złożone na składzie.

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 8, Warszawa 1959, s. 19.

A. Podaj nazwę przywileju nadanego Krakowowi.
...............................................................................................................

B. Wyjaśnij wpływ tego przywileju na rozwój gospodarczy Krakowa.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:16:35
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu kroniki i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

[...] Bolesław [w 1109 r.], jak przystało na mężnego rycerza, zachęcił swoich, mówiąc: „O nieustraszeni rycerze [...] bądźcie i teraz gotowi razem ze mną za wolność Polski umrzeć lub żyć!”. [...] A tymczasem cesarz [...] wziął od głogowian zakładników pod przysięgą, na takich warunkach, że jeżeli w przeciągu pięciu dni, wysławszy poselstwo [do księcia] zdołają doprowadzić do zawarcia pokoju [...], niezależnie od tego, czy pokój zostanie zawarty, czy odrzucony, odzyskają jednak swoich zakładników. Ugodzono się tak obustronnie z pewnym ukrytym zamiarem: cesarz mianowicie w tym właśnie celu wziął pod przysięgą zakładników, bo spodziewał się w ten sposób, [...] dopuszczając się wiarołomstwa, dostać w swe ręce gród; a także głogowianie na to wydali mu owych zakładników, gdyż tymczasem umocnili pewne miejsca w fortyfikacjach [...]. [Po powrocie poselstwa głogowianie] donieśli cesarzowi, że Bolesław [...] nie chce zgodzić się na pokój, i zażądali zwrotu swych zakładników. [...] Wtedy cesarz [...] polecił co znaczniejszych pochodzeniem spośród zakładników przywiązać do machin oblężniczych, [i] tak chciał bez krwi rozlewu otworzy[ć] sobie bramy grodu. [Jednak] grodzianie nie oszczędzali własnych synów i krewniaków.

[w:] Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 132–135.

A.
W jakim celu głogowianie poprosili cesarza o przerwanie walki na pięć dni? Podaj dwie przyczyny.
• ...........................................................................................................
• ...........................................................................................................

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Polski władca, o którym mowa w tekście, to
1. Bolesław Chrobry.
2. Bolesław Śmiały.
3. Bolesław Krzywousty.
4. Bolesław Kędzierzawy.

C. Jak Gall Anonim ocenia postawę cesarza? Odpowiedź uzasadnij.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:11:18
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij tabelę, podając władców Polski, za panowania których doszło do wymienionych wydarzeń. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.

Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Bolesław Śmiały, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
 
Wydarzenie Władca Polski
1. Bitwa pod Cedynią  
2. Utworzenie biskupstwa we Wrocławiu  
3. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa  
4. Bitwa pod Płowcami  
5. Utworzenie Akademii Krakowskiej  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 21:00:58
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fotografii przedstawiającej rzeźbę z Zamku Królewskiego w Warszawie wykonaj polecenie.

[w:] M. i A. Szypowscy, Warszawski Zamek Królewski, Warszawa 1989, il. 389.

Podkreśl poprawne zakończenie zdania,
a następnie uzasadnij swój wybór.

Rzeźba przedstawia boginię
1. Herę.
2. Atenę.
3. Temidę.
4. Afrodytę.

Uzasadnienie .........................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:49:30
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu listu skierowanego do władcy Franków w 799 r. wykonaj polecenia.

Dotychczas trzy osoby na świecie były najwyższe. [Pierwsza to] wysokość apostolska, która zajmuje w charakterze zastępcy siedzibę św. Piotra, księcia apostołów [...]. [Druga to] świecka władza drugiego Rzymu [...]. Trzecia jest godność [...], którą dał wam Pan Nasz Jezus Chrystus, czyniąc was przewodnikiem ludu chrześcijańskiego [...].

[w:] M. Tymowski, Średniowiecze. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkółśrednich, t. II, Warszawa 1999, s. 54.

A.
Kogo autor listu uznał za osoby najwyższe na świecie? Podaj nazwy godności, które te osoby piastowały w 799 r.
• ............................................................................................................
• ............................................................................................................
• ............................................................................................................

B.
Podaj imię i przydomek władcy Franków, do którego skierowano ten list.
..............................................................................................................

C.
Podaj nazwę godności, którą przyjął władca Franków w czasie pobytu w Rzymie w 800 r.
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:58:44
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podkreśl właściwy tytuł mapy.
    Na podstawie: Atlas historyczny świata, Warszawa – Wrocław 1986, s. 29.

1. Imperium Aleksandra Wielkiego w roku jego śmierci
2. Państwo rzymskie w roku śmierci Gajusza Juliusza Cezara
3. Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci
4. Państwo Karola Wielkiego w roku jego śmierci
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:42:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz.

Cesarstwo rzymskie większość surowców posiadało w swych granicach. Nieliczne trzeba było sprowadzać zza granicy imperium. Były to: bursztyn, kość słoniowa, kadzidło, pieprz i jedwab. Kadzidło sprowadzano z południowej Arabii, kość słoniową z Afryki, pieprz z Indii, a bursztyn przybywał z południowych wybrzeży Bałtyku. Znana jest wyprawa Rzymian
po bursztyn dokonana za panowania Nerona. Natomiast produkcja jedwabiu do końca czasów antycznych pozostawała monopolem chińskim. W 114 r. p.n.e. cesarstwo chińskie opanowało nowe tereny na zachodzie, dzięki czemu droga lądowa dla karawan z jedwabiem w kierunku Morza Śródziemnego została otwarta. Początkowo srebro i złoto były jedyną zapłatą za sprowadzany jedwab. Dopiero później, od II w. n.e., gdy nawiązano kontakty z Chinami drogą morską, zainteresowano się tam kolorowym szkłem dostarczanym z obszaru imperium rzymskiego.

[w:] A. Piskozub, Transport w dziejach cywilizacji, Toruń 1998, s. 77–78.

1. Rzymianie nie prowadzili handlu z ludami uznawanymi przez nich
    za barbarzyńców.
 
2. W czasach pierwszych chrześcijan Rzymianie nie znali jeszcze
    bursztynu.
 
3. Imperium rzymskie utrzymywało kontakty handlowe
    z mieszkańcami trzech kontynentów: Europy, Azji, Afryki.
 
4. W okresie republiki Rzymianie płacili Chińczykom za jedwab
    jedynie szlachetnymi kruszcami.
 
5. Jedwab sprowadzano do Rzymu w okresie republiki, korzystając
    zarówno z lądowego, jak i morskiego jedwabnego szlaku.
 
6. Ekspansja terytorialna cesarstwa chińskiego w II w. p.n.e.
    przyczyniła się do rozwoju handlu jedwabiem.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:38:47
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie fragmentu Historii rzymskiej Appiana z Aleksandrii wykonaj polecenia.

Odpłynął Scypion z Afryki do Italii z całym wojskiem i odbył wjazd do Rzymu [...], jakiego przedtem nie widziano. Obyczaje, jakich si ę przy tym nieprzerwanie do dziś dnia jeszcze przestrzega, s ą następujące. Wszyscy są przybrani w wieńce. Pochód otwierają trębacze i wozy z łupami. Z kolei niosą wieże przedstawiające zdobyte miasta, malowidła i obrazy wydarzeń, następnie złoto i srebro. [...] Potem idą białe woły, a za wołami słonie, dalej wodzowie Kartagińczyków [...], którzy dostali się do niewoli. [...] Za nimi idzie gromada ludzi z kadzielnicami, a następnie wśród dymu kadzideł wódz na rydwanie pomalowanym różnymi barwami, mając na głowie wieniec ze złota i kosztownych kamieni, przybrany obyczajem ojców w purpurową szatę, na której są wyhaftowane złote gwiazdy; w ręce trzyma berło z kości słoniowej i gałązkę wawrzynu, którą Rzymianie z dawien dawna uważają za oznakę zwycięstwa.
[w:] S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 238–239.

A. Podaj nazwę uroczystości opisanej w tekście.
................................................................................................................
 
B. Wskaż, który z konfliktów dostarczył okazji do odbycia tej uroczystości.
We właściwym wierszu tabeli postaw znak X.
 
Nazwa konfliktu Odpowiedź
Wojna peloponeska  
II wojna punicka  
Podbój Galii  
Powstanie Spartakusa  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:31:39
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A oraz chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B.
 
Pierwsze igrzyska sportowe w Olimpii  
Spisanie kodeksu Hammurabiego w Babilonie  
Wzniesienie piramidy Cheopsa w Egipcie  
Reforma kalendarza dokonana przez Gajusza Juliusza Cezara  
Wzniesienie świątyni w Jerozolimie za panowania Salomona  
Pożar Rzymu za panowania cesarza Nerona  
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:23:10
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Gdy każde z państw greckich pragnęło dominować nad pozostałymi, wszystkie utraciły swą władzę. Dążyły bowiem bezwzględnie do wzajemnej zagłady [...]. Król Filip Macedoński czyhał [...] na wolność wszystkich. Niezgodę wśród państw podsycał [...]. Po bitwie zaprowadziwszy w Grecji spokój, król Filip kazał zwołać do Koryntu przedstawicieli wszystkich państw w celu uregulowania aktualnych spraw. Tam ustanowił dla Grecji prawa pokoju, w zależności od zasług każdego państwa. [...] Sami tylko Lacedemończycy wzgardzili tak królem, jak i jego prawami, uważając za niewolę pokój, który nie wypłynął ze zgody samych państw, lecz został narzucony przez zwycięzcę.

Na podstawie: S. Sprawski, G. Chomicki, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 150–151.

A. Co, według autora tekstu, ułatwiło najeźdźcy opanowanie Grecji?
...............................................................................................................

B. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Prawa pokoju ustanowione na zjeździe miast-państw, o którym mowa w tekście, odrzucili przedstawiciele
1. Aten.
2. Delf.
3. Miletu.
4. Sparty.

C. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Do bitwy, którą wspomniano w tekście, doszło pod
1. Cheroneą.
2. Issos.
3. Kannami.
4. Maratonem.

D. Podaj imię i przydomek następcy króla, o którym mowa w tekście.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 18:17:39
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy