nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z geografii

Na rysunkach AD przedstawiono plany i przekroje dwóch wybranych typów lodowców.
Uzupełnij zdania.

Plan lodowca typu alpejskiego oznaczono literą ........... .
Przekrój lodowca typu norweskiego oznaczono literą ........... .
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 22:50:25
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podaj dwie przyrodnicze cechy obszaru przedstawionego na mapie, które świadczą o działalności lądolodu w przeszłości geologicznej tego obszaru. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ............................................................
2. ............................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:06:36
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny jeziora cyrkowego Czarny Staw pod Rysami w Tatrach. Odszukaj na barwnej mapie jezioro Bełdany. Podaj trzy różnice między misą jeziora Bełdany i misą Czarnego Stawu.

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:12:21
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie mapy podaj trzy walory jeziora Nidzkiego, które zachęcają turystów do rekreacji i wypoczynku nad jeziorem. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:21:19
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest fałszywe.

Obszar przedstawiony na mapie jest położony w Mazurskim Parku Narodowym.   ............
Szlak kajakowy rzeki Krutyni przecina rezerwaty przyrody.   ............
Odległość od głównego skrzyżowania w Wojnowie (C3) do zabytkowego kościoła w Ukcie (C2) wynosi w linii prostej 5 km.   ............
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:17:10
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij zdania. Wpisz właściwe określenia spośród podanych w nawiasach. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Bełdany jest (mniejsza / większa) ............................................. niż maksymalna głębokość przedstawionego na mapie fragmentu jeziora Nidzkiego.
Turysta, który patrzy w kierunku północno-wschodnim z punktu widokowego nad jeziorem Nidzkim (D5), widzi wyspę (Czaplę / Królewski Ostrów) ............................................................ .
Wzdłuż drogi krajowej nr 58, na granicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego, przebiega szlak rowerowy (Pętla Nidzka / Pętla Wojnowska) ............................................................ .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:02:51
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na fotografii przedstawiono z lotu ptaka miejscowość Ruciane-Nida i jej okolice. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Odczytaj z mapy i podaj nazwy jezior oznaczonych na fotografii literami A, B, C.

A.
....................................................................
B. ....................................................................
C. ....................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:35:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Odszukaj na mapie dwa odcinki rzeki Krutyni:
A. od Wojnowa (C3) do Ukty (C/D2)
B. od stanicy wodnej PTTK w Ukcie (D2) do stanicy wodnej PTTK Nowy Most (D1).
Podaj trzy przyrodnicze cechy różniące dolinę oraz bieg rzeki Krutyni na wymienionych odcinkach. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:56:14
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wysokość Słońca w momencie górowania w dniu równonocy na stacji kolejowej Karwica Mazurska (B4/B5). Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Wysokość Słońca ...............................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:51:24
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz wysokość względną między szczytem wzniesienia położonego na północny wschód od jeziora Jaśkowskiego (E2) a kempingiem nad jeziorem Bełdany (F2). Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Wysokość względna ...........................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 18:48:40
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Geografia

prawda - fałsz