nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań
Zadania z geografii

Na mapie zaznaczono numerami od 1 do 7 wybrane państwa Europy.

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. Przyjmij, że znak (+) potwierdza podane w tabeli informacje, a znak (–) im zaprzecza.
 
Nazwa państwa Przynależność
do UE
Wyodrębnienie się
z większego
państwa po 1989 roku
Numer
na mapie
Polska + - 1
Estonia      
Bułgaria      
Czechy      
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 14:02:46
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Przyporządkuj wymienionym przyczynom konfliktów po dwa przykłady obszarów, w których konflikty te zaistniały.

          Czeczenia, Kaszmir, Falklandy, Afganistan, Tybet

Główna przyczyna konfliktu Obszary
Dążenie do niepodległości
  • ..............................................
  • ..............................................
Spór o terytorium
  • ..............................................
  • ..............................................

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:56:16
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W tabeli podano cechy rolnictwa wybranych regionów rolniczych świata.
 
Nazwa regionu
(wpisz literę)

Przeważający

typ rolnictwa

Poziom
mechanizacji
Poziom
towarowości
Główne uprawy
  intensywny wysoki wysoki przenica, buraki cukrowe, warzywa
  intensywny niski niski ryż, herbata, soja
  intensywny wysoki wysoki przenica, kukurydza, bawełna
 
Uzupełnij tabelę. Dobierz do podanych cech rolnictwa nazwy regionów rolniczych, którym odpowiadają wymienione cechy.

A. południowoazjatycki                B. północnoafrykański i zachodnioazjatycki
C. zachodnioeuropejski                D. północnoamerykański
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:51:12
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W XX w. doszło do zniszczenia lasów iglastych regla górnego w Górach Izerskich i Karkonoszach. Obecnie próbuje się przywrócić lasy do pierwotnego stanu, ale proces ten potrwa jeszcze wiele lat. Zaznacz główną przyczynę zniszczenia lasów iglastych w Górach Izerskich i Karkonoszach.

A. Wycinanie lasów pod osadnictwo i budowę dróg.
B. Nadmierny wyrąb drzew z powodu rozwoju gospodarki rolnej.
C. Dynamiczny rozwój budownictwa turystycznego na stokach gór.
D. Duża emisja SO i tlenków azotu przez przemysł na pograniczu Polski.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:44:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB w wybranych krajach.
Przyporządkuj podanym krajom odpowiadającą im strukturę PKB. Wpisz obok każdego kraju numer właściwego wykresu.

Chiny ........... Indie ............ Polska ............ Stany Zjednoczone ............
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:41:51
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na mapie Polski zaznaczono wybrane obszary o różnych typach rzeźby.
W tabeli opisano typy rzeźby charakterystyczne dla obszarów zaznaczonych na mapie i oznaczonych numerami od 1 do 3. Dobierz do każdego z opisów nazwę typu rzeźby oraz numer, którym oznaczono na mapie obszar jego występowania.

Typ rzeźby: młodoglacjalna, staroglacjalna, krasowa, lessow

Opis Typ rzeźby Numer
obszaru
Teren o urozmaiconej rzeźbie, z licznymi skałkami ostańcowymi, jaskiniami utworzonymi w skałach wapiennych.    
Teren pagórkowaty, poprzecinany wąwozami i parowami utworzonymi w grubej pokrywie osadów naniesionych przez wiatr.    
Teren równinny przecięty szeroką pradoliną. Ważnym elementem krajobrazu są wydmy miejscami porośnięte puszczą.    
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:31:01
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na mapie zaznaczono wybrane obszary o dużej lub małej rocznej sumie opadów atmosferycznych.


Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).

a
) Dobierz cechy rocznych sum opadów atmosferycznych do każdego z zaznaczonych na mapie obszarów.

A. skąpe: poniżej 100 mm i rozłożone równomiernie w ciągu roku
B. małe: około 600 mm, z przewagą w porze lata
C. duże: około 2000 mm, dwa maksima opadów w ciągu roku – wiosną i jesienią
D. duże: około 2000 mm, jedno maksimum opadów w porze lata

b) Dobierz czynnik, który ma wpływ na wielkość opadów atmosferycznych na każdym z zaznaczonych na mapie obszarów.

A. prąd morski
B. całoroczny wyż
C. monsun letni
D. stały niż
 

Obszar na mapie

Cechy opadów
(wpisz literę)

Czynnik
(wpisz literę)
1    
2    
3    
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:23:01
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na klimatogramach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych na stacjach położonych w trzech różnych klimatach.
 
Dobierz do klimatogramów po jednej z podanych roślin, której uprawa jest charakterystyczna dla obszarów położonych w danym klimacie.

                              sorgo, kauczukowiec, ryż, żyto

Klimatogram: 1. ........................................ 2. ........................................
                    3. ........................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:13:06
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na klimatogramach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych na stacjach położonych w trzech różnych klimatach.
 
Wpisz pod każdym z klimatogramów nazwę klimatu, którego cechy klimatogram przedstawia. Nazwy klimatów dobierz z podanych.

równikowy wilgotny, zwrotnikowy kontynentalny, zwrotnikowy monsunowy, umiarkowany ciepły przejściowy
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:09:42
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach przedstawiono wybrane struktury geologiczne.
Przyporządkuj każdej z wymienionych krain geograficznych numer rysunku, który przedstawia charakterystyczną dla niej strukturę geologiczną.

Pojezierze Suwalskie .............
Sudety .............
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-20 23:01:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Geografia

prawda - fałsz