nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań
Zadania z geografii

Japonia w dużym stopniu jest uzależniona od energetyki jądrowej. Z elektrowni jądrowych pochodzi tu blisko 30% wytwarzanej energii. Kraj ten w 2012 r. zajmował trzecie miejsce na świecie pod względem liczby reaktorów atomowych stosowanych w energetyce.

a) Podaj dwie przyczyny rozwoju energetyki jądrowej w Japonii.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

b) Wymień dwie zalety energetyki jądrowej, z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu z energetyką cieplną bazującą na węglu.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:38:41
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział głównych źródeł energii służących do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce w 2009 roku.
 
a) Na podstawie wykresów sformułuj dwa wnioski dotyczące różnic w strukturze źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
b) Wymień dwie ekologiczne korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki zmianie struktury źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej na strukturę zbliżoną do występującej w Szwecji.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:33:23
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na mapie Afryki zaznaczono wybrane obszary o małej lub dużej, na tle kontynentu, gęstości zaludnienia.
 
Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).
a) Wpisz obok każdego z wymienionych obszarów określenie gęstości zaludnienia: mała lub duża.
b) Dobierz do każdego z obszarów czynnik, który ma największy wpływ na gęstość zaludnienia na tym obszarze.
 
Obszar położony na terytorium: Gęstość zaludnienia
(wpisz mała lub duża)
Czynnik
(wpisz numer)
- RPA    
- Demokratycznej Republiki Konga    
- Maroka    
- Namibii    

Czynniki:
1. klimat gorący i wilgotny
2. ciepły, łagodny klimat z przewagą opadów w porze zimy
3. bogate złoża surowców mineralnych, rozwój okręgu przemysłowego
4. duże dobowe amplitudy temperatury powietrza, skrajnie suchy klimat
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:27:59
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące zmian liczby ludności w wybranych dużych miastach świata.
 
Miasto Państwo Ludność miasta (w tys.)
2000 r. 2010 r.
Abudża Nigeria 420a 1576c
Addis Abeba Etiopia 2495 3100c
Berno Szwajcaria 123 123
Budapeszt Węgry 1740b 1722
Rzym Włochy 2644 2761
São Paulo Brazylia 9786 11254
a 2001 r.   b 2002 r.  c 2007 r.

Podaj po jednej przyczynie zmian liczby ludności dużych miast w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo.
 
Kraje wysoko rozwinięte ..........................................................................
..............................................................................................................
Kraje słabo rozwinięte .............................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:17:38
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie przedstawiono dla wybranych krajów udział osób w wieku powyżej 65 lat w 2008 r. i prognozę udziału tych roczników w 2060 r.
Na podstawie zamieszczonych na wykresie informacji uzasadnij, że sytuacja
demograficzna Polski w 2060 r. będzie mniej korzystna niż pozostałych krajów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:03:57
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Gospodarka Polski wskutek transformacji rozpoczętej na początku lat 90. XX w. przeszła przemianę od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej.
Wymień trzy zmiany, które wystąpiły w strukturze zatrudnienia w Polsce w wyniku transformacji gospodarczej.
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:00:13
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie przedstawiono średnią długość trwania życia ludności Polski według płci w podziale na miasto i wieś w okresie od 1955 do 2010 r.
Na podstawie wykresu sformułuj po dwa wnioski odnoszące się do długości trwania życia ludności w miastach i na wsi w podanych poniżej okresach.

1955–1965
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................

2005–2010
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 12:56:54
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W tabeli zamieszczono informacje dotyczące ludności wybranych województw w 2010 r.
 
Województwo      Gęstość
zaludnienia (os./km2)
Urodzenia
(na 1000 ludności)

   Zgony

(na 1000 ludności)
Wskaźnik
urbanizacji
(%)
Łódzkie 139 10,0 12,3 64,0
Opolskie 109 8,9 9,6 52,3
Podlaskie 59 10,0 9,9 60,4
Śląskie 376 10,3 10,3 78,0
Warmińsko - mazurskie 59 11,0 9,0 59,7

Zaznacz na mapie konturowej Polski trzy województwa zgodnie z legendą.
Legenda
 
województwo o najmniejszym przyroście naturalnym
  województwo o największym udziale ludności mieszkającej w miastach
   województwo o największym udziale ludności mieszkającej na wsi
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 12:47:05
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Wpisz pod każdym z opisów nazwę masy powietrza atmosferycznego kształtującą opisaną pogodę w Polsce. Nazwy mas powietrza dobierz z wymienionych.

zwrotnikowa kontynentalna, arktyczna, polarna kontynentalna, polarna morska

Masa powietrza, która napływa nad Polskę głównie wiosną – w kwietniu i w maju. Sprowadza pogodę na ogół bezchmurną oraz krótkotrwałe, ale silne jak na tę porę roku, spadki temperatury powietrza (tzw. „zimni ogrodnicy”).
....................................................................................

Masa powietrza najczęściej napływająca nad Polskę. Jej napływ powoduje latem znaczne zachmurzenie, ochłodzenie i wzrost wilgotności, natomiast zimą odwilż i częste mgły.
....................................................................................

Masa powietrza napływająca znad Europy Wschodniej i Azji, przynosi słoneczną pogodę, latem powoduje wzrost temperatury powietrza, a zimą jej spadek.
....................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 23:05:00
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Podaj dwie przyrodnicze cechy obszaru przedstawionego na mapie, które świadczą o działalności lądolodu w przeszłości geologicznej tego obszaru. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

1. ............................................................
2. ............................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-20 19:06:36
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Geografia

prawda - fałsz