nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 31 zadań
Zadania z geografii

Na mapie zaznaczono numerami od 1 do 7 wybrane państwa Europy.

Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. Przyjmij, że znak (+) potwierdza podane w tabeli informacje, a znak (–) im zaprzecza.
 
Nazwa państwa Przynależność
do UE
Wyodrębnienie się
z większego
państwa po 1989 roku
Numer
na mapie
Polska + - 1
Estonia      
Bułgaria      
Czechy      
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 14:02:46
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przyporządkuj wymienionym przyczynom konfliktów po dwa przykłady obszarów, w których konflikty te zaistniały.

          Czeczenia, Kaszmir, Falklandy, Afganistan, Tybet

Główna przyczyna konfliktu Obszary
Dążenie do niepodległości
  • ..............................................
  • ..............................................
Spór o terytorium
  • ..............................................
  • ..............................................

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:56:16
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli podano cechy rolnictwa wybranych regionów rolniczych świata.
 
Nazwa regionu
(wpisz literę)

Przeważający

typ rolnictwa

Poziom
mechanizacji
Poziom
towarowości
Główne uprawy
  intensywny wysoki wysoki przenica, buraki cukrowe, warzywa
  intensywny niski niski ryż, herbata, soja
  intensywny wysoki wysoki przenica, kukurydza, bawełna
 
Uzupełnij tabelę. Dobierz do podanych cech rolnictwa nazwy regionów rolniczych, którym odpowiadają wymienione cechy.

A. południowoazjatycki                B. północnoafrykański i zachodnioazjatycki
C. zachodnioeuropejski                D. północnoamerykański
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:51:12
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W XX w. doszło do zniszczenia lasów iglastych regla górnego w Górach Izerskich i Karkonoszach. Obecnie próbuje się przywrócić lasy do pierwotnego stanu, ale proces ten potrwa jeszcze wiele lat. Zaznacz główną przyczynę zniszczenia lasów iglastych w Górach Izerskich i Karkonoszach.

A. Wycinanie lasów pod osadnictwo i budowę dróg.
B. Nadmierny wyrąb drzew z powodu rozwoju gospodarki rolnej.
C. Dynamiczny rozwój budownictwa turystycznego na stokach gór.
D. Duża emisja SO i tlenków azotu przez przemysł na pograniczu Polski.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:44:43
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych działów gospodarki w tworzeniu PKB w wybranych krajach.
Przyporządkuj podanym krajom odpowiadającą im strukturę PKB. Wpisz obok każdego kraju numer właściwego wykresu.

Chiny ........... Indie ............ Polska ............ Stany Zjednoczone ............
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:41:51
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Japonia w dużym stopniu jest uzależniona od energetyki jądrowej. Z elektrowni jądrowych pochodzi tu blisko 30% wytwarzanej energii. Kraj ten w 2012 r. zajmował trzecie miejsce na świecie pod względem liczby reaktorów atomowych stosowanych w energetyce.

a) Podaj dwie przyczyny rozwoju energetyki jądrowej w Japonii.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................

b) Wymień dwie zalety energetyki jądrowej, z punktu widzenia ochrony środowiska, w porównaniu z energetyką cieplną bazującą na węglu.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:38:41
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresach przedstawiono udział głównych źródeł energii służących do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce w 2009 roku.
 
a) Na podstawie wykresów sformułuj dwa wnioski dotyczące różnic w strukturze źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej w Szwecji i w Polsce.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
b) Wymień dwie ekologiczne korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki zmianie struktury źródeł energii wykorzystywanych do zasilania sieci cieplnej na strukturę zbliżoną do występującej w Szwecji.
1. .............................................................................................
.................................................................................................
2. .............................................................................................
.................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:33:23
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie Afryki zaznaczono wybrane obszary o małej lub dużej, na tle kontynentu, gęstości zaludnienia.
 
Uzupełnij tabelę zgodnie z poleceniami a) i b).
a) Wpisz obok każdego z wymienionych obszarów określenie gęstości zaludnienia: mała lub duża.
b) Dobierz do każdego z obszarów czynnik, który ma największy wpływ na gęstość zaludnienia na tym obszarze.
 
Obszar położony na terytorium: Gęstość zaludnienia
(wpisz mała lub duża)
Czynnik
(wpisz numer)
- RPA    
- Demokratycznej Republiki Konga    
- Maroka    
- Namibii    

Czynniki:
1. klimat gorący i wilgotny
2. ciepły, łagodny klimat z przewagą opadów w porze zimy
3. bogate złoża surowców mineralnych, rozwój okręgu przemysłowego
4. duże dobowe amplitudy temperatury powietrza, skrajnie suchy klimat
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:27:59
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące zmian liczby ludności w wybranych dużych miastach świata.
 
Miasto Państwo Ludność miasta (w tys.)
2000 r. 2010 r.
Abudża Nigeria 420a 1576c
Addis Abeba Etiopia 2495 3100c
Berno Szwajcaria 123 123
Budapeszt Węgry 1740b 1722
Rzym Włochy 2644 2761
São Paulo Brazylia 9786 11254
a 2001 r.   b 2002 r.  c 2007 r.

Podaj po jednej przyczynie zmian liczby ludności dużych miast w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo.
 
Kraje wysoko rozwinięte ..........................................................................
..............................................................................................................
Kraje słabo rozwinięte .............................................................................
..............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:17:38
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie przedstawiono dla wybranych krajów udział osób w wieku powyżej 65 lat w 2008 r. i prognozę udziału tych roczników w 2060 r.
Na podstawie zamieszczonych na wykresie informacji uzasadnij, że sytuacja
demograficzna Polski w 2060 r. będzie mniej korzystna niż pozostałych krajów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-21 13:03:57
Etap: Matura
Dział: Arkusze maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Geografia

prawda - fałsz