nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Jasio ciągnie zabawkę o ciężarze ##P## za sznurek skierowany pod kątem ##\alpha## do podłogi. Siła napięcia sznurka wynosi ##F##, a współczynnik tarcia zabawki o podłogę jest równy ##\mu##. Aby rozstrzygnąć, czy zabawka ruszy z miejsca, należy porównać ze sobą wielkości

A. ##\mu F##                            oraz ##\quad \quad P\cos \alpha.##
B. ##\mu (P-F)##                 oraz ##\quad \quad F\sin \alpha.##
C. ##\mu P##                            oraz ##\quad \quad (P-F)\sin \alpha.##
D. ##\mu (P-F\sin \alpha)##         oraz ##\quad \quad F\cos \alpha.##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:54:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Strumień elektronów porusza się w bańce
szklanej od katody (K) do anody (A).
W wyniku oddziaływania pola    magnetycznego strumień ten odchyli się

     A.
w stronę bieguna S.
     B. w stronę bieguna N.
     C. w górę.
     D. w dół.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:15:57
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Karłowata planeta Pluton porusza się po wydłużonej orbicie eliptycznej. Jej prędkość jest największa przy najmniejszej odległości od Słońca (peryhelium), a najmniejsza przy odległości największej (aphelium). Całkowita energia mechaniczna Plutona jest

A.
równa jego maksymalnej energii kinetycznej.
B. jednakowa w każdym punkcie orbity.
C. największa, gdy Pluton jest w aphelium.
D. największa, gdy Pluton jest w peryhelium.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:03:31
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W idealnym silniku cieplnym bezwzględna temperatura grzejnika jest ##5## razy wyższa od bezwzględnej temperatury chłodnicy. Jeśli z grzejnika silnik pobrał ##1000## J, to do chłodnicy oddał

A. ##200## J.                 B. ##250## J.                 C. ##750## J.                 D. ##800## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:09:01
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiązka światła białego ulega załamaniu w soczewce skupiającej (pojedynczej, tzn. wykonanej z jednego rodzaju szkła). Jeśli ogniskowa soczewki jest równa ##f_c## dla światła czerwonego, ##f_n## dla światła niebieskiego i ##f_ż## dla światła żółtego, to
A. ##f_c < f_n < f_ż##                          B. ##f_ż < f_n < f_c##
C.
##f_n < f_ż <f_c##                          D. ##f_c < f_ż < f_n##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:11:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rowery tego typu były produkowane w ##70##-tych i
##80##-tych latach XIX wieku. Przyjmijmy, że duże koło  przednie miało średnicę ##150## cm, a małe tylne – ##50##  cm. Cyklista jadąc szybko, wykonywał jeden obrót  pedałami (sztywno połączonymi z kołem przednim)  w ciągu sekundy.
a) Podaj liczbę obrotów małego koła w ciągu  sekundy.
b) Oblicz wartość prędkości, z jaką poruszał się bicykl.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:22:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pocisk o masie ##10## g lecący poziomo z prędkością ##600## m/s wpada do pudła z piaskiem o masie ##5## kg i grzęźnie w nim. Pudło początkowo spoczywało na poziomym podłożu. Współczynnik tarcia pudła o podłoże wynosi ##0,3##.

a) Oblicz prędkość pudła wraz z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku (zatrzymaniu ruchu względnego). Wskazówka: ponieważ ugrzęźnięcie pocisku trwa bardzo krótko, więc można zaniedbać skutki działania siły tarcia pudła o podłoże w ciągu tego czasu.

b) Przyjmując prędkość pudła z pociskiem tuż po ugrzęźnięciu pocisku równą ##1## m/s, oblicz odległość, na jaką przemieści się ono do chwili zatrzymania.

c) Uzupełnij zdanie, wpisując większa od, mniejsza od lub równa.

Energia kinetyczna pudła wraz z pociskiem tuż po jego ugrzęźnięciu jest ................................................. początkowej energii kinetycznej pocisku.
Uzasadnij swój wybór.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:27:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uczeń chce zbudować dwa wahadła: matematyczne i sprężynowe, o takim samym okresie drgań. Dysponuje lekką sprężyną o współczynniku sprężystości równym ##7## N/m, dwoma małymi ciężarkami o masie ##500## g każdy oraz nicią o długości ##0,5## m (którą można skrócić w razie potrzeby).

a) Wykaż, wykonując obliczenia, że uczniowi nie uda się zrealizować tego pomysłu.

b) Oprócz przedmiotów wymienionych wyżej uczeń otrzymał trzeci ciężarek o masie ##500## g, który można zawiesić razem z jednym z dwóch poprzednich. Czy teraz zbudowanie zaplanowanych wahadeł jest możliwe? Napisz i uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:36:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Elektroskop można naładować trwale, dotykając talerzyka
(główki) elektroskopu naładowaną pałeczką metalową,
albo dotykając i przesuwając naelektryzowaną
pałeczkę plastykową (jak na rysunku).


1)
a) Wyjaśnij, dlaczego samo dotknięcie talerzyka pałeczką plastykową daje niewielki efekt i konieczne jest jej przesuwanie.
b) Wyjaśnij, dlaczego przy dotknięciu pałeczką metalową przesuwanie nie jest potrzebne.
2)
Wychylenie listka elektroskopu zależy od różnicy potencjałów między pionowym prętem (wraz z listkiem) a obudową elektroskopu. Aby elektroskop nie rozładowywał się natychmiast po naładowaniu, a listek się wychylał, w budowie elektroskopu musi występować izolator.
Zakreśl kółkiem literę oznaczającą właściwe miejsce, w którym znajduje się element izolujący.
a) połączenie talerzyka z pionowym prętem
b) przejście pręta przez obudowę
c) łożysko, na którym obraca się listek
d) połączenie obudowy z nóżką i podstawą
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:56:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przynajmniej raz w roku do mieszkań w miastach przychodzi kominiarz, który sprawdza drożność przewodów kominowych przykładając do kratki wentylacyjnej wiatraczek z miernikiem szybkości obrotów.

a) Wyjaśnij, dlaczego wiatraczek działa lepiej zimą (w okresie, gdy włączone jest ogrzewanie), niż latem.

b) W którą stronę przepływa powietrze w czasie badania zimą – z przewodu kominowego do pokoju, czy odwrotnie? Napisz i uzasadnij odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 23:00:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy