nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie
ołowiane kulki. Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek). Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać. Czas, po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem, jaki upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest

A. krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3.
B. najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
C. najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.
D. taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:25:04
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczniowie podgrzewali gaz w zbiorniku o stałej objętości, mierzyli ciśnienie gazu oraz jego temperaturę i zaznaczyli na poniższym wykresie punkty pomiarowe.


Nauczyciel powiedział, że taki wykres pozwala wyznaczyć temperaturę zera bezwzględnego w stopniach Celsjusza.
Opisz postępowanie prowadzące do tego celu, uzasadnij je na podstawie praw gazu doskonałego i wyznacz z wykresu przybliżoną wartość temperatury ##0\ K## w skali Celsjusza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:46:53
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykres obok przedstawia proces przemiany gazu
doskonałego we współrzędnych p(V).

Wybierz poprawny wykres tego procesu we współrzędnych p(T)
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:50:33
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy?

A. Tylko na 1         B. Tylko na 2         C. Tylko na 1 i 2         D. Tylko na 1 i 3
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:36:37
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Energia elektryczna jest przekazywana z elektrowni do odbiorcy w ten sposób, że najpierw urządzenie A podwyższa napięcie otrzymywane z generatorów elektrowni, a następnie prąd jest przesyłany do odbiorcy, gdzie urządzenie B obniża napięcie do wymaganej wartości. Sprawność każdego z urządzeń A i B wynosi ##90\%##, a w linii przesyłowej traci się ##5\%## tej energii, którą oddaje urządzenie A.
Oblicz sprawność przekazywania energii od elektrowni do odbiorcy. Możesz przyjąć, że moc wytwarzana w generatorach elektrowni ma pewną zadaną wartość, np. ##1000## MW.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:49:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie podanego wykresu zależności prędkości od czasu można stwierdzić, że prędkość początkowa ##v_0## i przyspieszenie ##a## ciała są równe odpowiednio

     
       A.
##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=0,8\frac{m}{s^2}##
       B. ##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=1,25\frac{m}{s^2}##
       C. ##v_0=3\frac{m}{s} \quad a=2\frac{m}{s^2}##
       D. ##v_0=0\frac{m}{s} \quad a=2\frac{m}{s^2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:43:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność wychylenia od czasu dla dwóch mas ##m_1## lub ##m_2## zawieszonych kolejno na tej samej sprężynie.

Z wykresu wynika, że masa ##m_2## w porównaniu z masą ##m_1## jest

A.
4 razy większa.
B. 2 razy większa.
C. 2 razy mniejsza.
D. 4 razy mniejsza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:06:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Deterministyczny (przyczynowy) opis zjawisk fizycznych nie stosuje się do

A.
całkowitego wewnętrznego odbicia światła.
B. rozpadu ##\alpha## jądra atomowego.
C. ruchu planet wokół Słońca.
D. topnienia lodu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:19:20
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczniowie położyli na stole klocek, do którego doczepili siłomierz (rys.). Działając na klocek stałą siłą wprawili go w ruch i mierzyli jego przyspieszenie a. Doświadczenie powtórzyli kilka razy przy różnych wartościach siły ##F## wywieranej przez siłomierz, a wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.
a) Napisz wartość przyspieszenia klocka, gdy siła ##F## wynosi ##0,5## N. Uzasadnij odpowiedź.

b) Na podstawie wykresu można wyznaczyć siłę tarcia ##T## działającą na klocek w czasie jego ruchu. Podaj wartość ##T## i uzasadnij ten wynik.

c) Na podstawie wykresu można wyznaczyć masę klocka ##m##. Oblicz wartość ##m##, stosując odpowiednie zależności.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 22:47:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sokół leci po linii prostej z prędkością ##25## m/s, goniąc gołębia, który porusza się po tej samej prostej z prędkością ##20## m/s. Jeśli początkowa odległość między ptakami wynosiła ##0,5## km, to sokół dogoni gołębia w czasie

     A. ##0,1## s.               B. ##11,1## s.               C. ##20## s.               D. ##100## s.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-18 21:41:06
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy