nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Diagram H–R (Hertzsprunga–Russella) pozwala

A.
klasyfikować gwiazdy.
B. klasyfikować galaktyki.
C. określać lub szacować wiek Wszechświata.
D. określać lub szacować rozmiary Wszechświata.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:56:15
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero, a na wysokości ##12## m ma energię potencjalną grawitacji równą ##600## J. Podczas spadku swobodnego z wysokości ##12## m, na wysokości ##4## m energia kinetyczna tego ciała ma wartość

A.
równą ##600## J.
B. równą ##400## J.
C. równą ##200## J.
D. równą ##100## J.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:54:47
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
energia kinetyczna
energia kinetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Księżyc stale zwraca ku Ziemi tę samą stronę, druga strona może być obserwowana tylko przez okrążające Księżyc sondy kosmiczne. Odwrotna strona Księżyca

A. jest stale oświetlona promieniami słonecznymi.
B. nigdy nie jest oświetlona promieniami słonecznymi.
C. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od fazy Księżyca.
D. jest częściowo oświetlona promieniami słonecznymi, a wielkość części oświetlonej zależy od pory roku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:53:11
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiązkę światła tworzą trzy promienie: czerwony, zielony i niebieski. Po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną najbardziej ugięty będzie promień

A.
niebieski, a najmniej zielony.
B. czerwony, a najmniej niebieski.
C. zielony, a najmniej czerwony.
D. niebieski, a najmniej czerwony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:46:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
siatka dyfrakcyjna
siatka dyfrakcyjna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciało wykonuje prosty ruch harmoniczny. W momencie, w którym prędkość ciała jest maksymalna, jego

A.
energia potencjalna jest maksymalna, a przyspieszenie równe zero.
B. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie równe zero.
C. energia potencjalna jest minimalna, a przyspieszenie jest maksymalne.
D. energia potencjalna i przyspieszenie przyjmują wartości maksymalne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:45:41
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Izotopami nazywamy

A. wszystkie atomy, w których liczba elektronów jest mniejsza od liczby protonów.
B. wszystkie naturalne pierwiastki promieniotwórcze.
C. jądra o tych samych liczbach neutronów, ale różnych liczbach atomowych.
D. jądra o tych samych liczbach atomowych, ale o różnych liczbach neutronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:44:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przed soczewką skupiającą o ogniskowej ##20## cm umieszczono świecący przedmiot w odległości ##10## cm od soczewki. Otrzymano wówczas obraz

A.
pozorny, prosty i powiększony.
B. pozorny, prosty i pomniejszony.
C. rzeczywisty, prosty i powiększony.
D. rzeczywisty, odwrócony i powiększony.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:41:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać
skok spadochronowy z asekuracją instruktora, do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu, przed otwarciem spadochronu, siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest

A.
równa ciężarowi pasażera.
B. nieco większa od ciężaru pasażera.
C. nieco mniejsza od ciężaru pasażera.
D. bliska zeru.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 11:40:25
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek, który pozostawał w spoczynku. Wartości sił wynosiły odpowiednio ##F_1 = 30## N,   ##F_2 = 40## N.
Oblicz wartość siły ##\vec{F_3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 20:03:34
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykonaną z przewodnika kulkę A naelektryzowano
i następnie zbliżono do niej (bez zetknięcia) wiszące na izolujących nitkach metalowe, lekkie, nienaelektryzowane, identyczne kulki  k1 i k2.  Przy nitkach wiszących pionowo  (rysunek) kulki k1 i k2 byłyby odległe od  kulki  A  odpowiednio o 5 i 10 cm. Po ustaleniu się stanu równowagi  prawdą jest, że nitki, na których zawieszone są kulki,

A. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest równy kątowi odchylenia nitki dla kulki k2.
B. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest większy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
C. odchyliły się od pionu i kąt odchylenia nitki dla kulki k1 jest mniejszy niż kąt odchylenia nitki dla kulki k2.
D. nie odchyliły się z położenia równowagi, ponieważ żadna z kulek nie była
naelektryzowana.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:35:30
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy