nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 127 zadań
Zadania z fizyki

Rysunek przedstawia 2 wybrane promienie wychodzące z jednego punktu świecącej kuli. Starannie narysuj bieg tych promieni po odbiciu od zwierciadła i skonstruuj obraz świecącego punktu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:50:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwa uzwojenia osadzone na wspólnym rdzeniu tworzą transformator – urządzenie przeznaczone do podwyższania lub obniżania napięcia przemiennego.

a) Wyjaśnij rolę rdzenia w transformatorze. Spośród wymienionych niżej materiałów wybierz ten, z którego można wykonać rdzeń transformatora.

          aluminium      drewno      miedź      plastik      stal      szkło


b) Moc prądu elektrycznego zależy między innymi od jego napięcia, a więc uzyskane dzięki transformatorowi podwyższenie napięcia mogłoby oznaczać zwiększenie mocy prądu. Wyjaśnij, dlaczego podwyższenie napięcia w transformatorze nie jest sprzeczne z zasadą zachowania energii.

c) Wyjaśnij, dlaczego do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości stosuje się wysokie napięcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:13:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Proton wpada w obszar pola magnetycznego i dalej porusza się w tym polu po półokręgu, po czym wybiega z obszaru pola (rys.).

a) Zaznacz na rysunku kierunek (wraz ze zwrotem) wektora indukcji magnetycznej. Użyj jednego z symboli: ↑ → ↓ ← ##\bigodot## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem przed nią – do patrzącego), ##\bigotimes## (prostopadle do płaszczyzny rysunku ze zwrotem za nią).

b) Wyprowadź wzór pozwalający obliczyć drogę ##s## przebytą przez proton w polu magnetycznym w zależności od jego masy ##m##, ładunku ##e##, prędkości ##v## i indukcji pola magnetycznego ##B##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 13:09:00
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do badań tarczycy stosuje się jod z niewielką domieszką promieniotwórczego izotopu ##_{53}^{131}I##. Masa tego izotopu wprowadzonego do organizmu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g (jest to całkowicie nieszkodliwe), a początkowa liczba rozpadów na sekundę jest równa ##3,7\cdot10^4##. Po rozpadzie ##_{53}^{131}I## powstaje ksenon ##_{54}^{131} Xe##, który również nie wywiera szkodliwego wpływu na organizm.

a) Zapisz równanie przemiany jądra jodu w jądro ksenonu.

b) Poniższy wykres przedstawia zależność liczby rozpadów w próbce od czasu. Wyznacz na jego podstawie okres połowicznego zaniku tego izotopu jodu.


##T_{1/2}=## .........................................

c) Początkowa masa promieniotwórczego izotopu jodu wynosi ##8\cdot10^{–11}## g. Korzystając z wykresu, wyznacz masę jodu po ##6## dniach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:59:03
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W powietrzu biegnie promień światła jednobarwnego o długości fali ##\lambda = 0,60\ \mu m## i pada na płytkę szklaną.

a) Podaj nazwę wielkości charakteryzującej falę świetlną, która nie zmienia wartości przy przejściu z powietrza do szkła.
b) Przyjmując, że prędkość światła w powietrzu wynosi ##300\ 000\ km/s##, a w szkle ##200\ 000\ km/s##, oblicz długość fali tego światła po wejściu do szkła.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:43:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową ##3,0\cdot 10^6## kg. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością ##2500\ m/s## gazy spalinowe w ilości ##13000## kg w ciągu sekundy. Siła ciągu silników wynosi ##3,25\cdot 10^7## N. Przyspieszenie ziemskie ma wartość ##10 \ m/s^2##.

a) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu.
b) Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło, malało, czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:38:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższy wykres przedstawia zależność współczynnika absorpcji od długości fali promieniowania dla dwóch rodzajów chlorofilu. Na osi pionowej wykresu odłożono współczynnik absorpcji światła, tzn. stosunek pochłoniętej energii promieniowania świetlnego do energii promieniowania padającego, wyrażony w procentach.

a) Odczytaj z wykresu i zapisz długość fali światła, które chlorofil ##a## pochłania w obszarze krótkofalowym widma w maksymalnym stopniu.
b) Zapisz numer tego maksimum absorpcji spośród czterech zaznaczonych na wykresie, dla którego energia jednego fotonu jest najmniejsza. Uzasadnij swój wybór.
c) Korzystając z powyższego wykresu, wyjaśnij, dlaczego chlorofil nadaje roślinom zieloną barwę.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:35:10
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwie koleżanki chciały wyznaczyć masę arbuza. Nie miały wagi kuchennej, ale wykorzystały sprężynę, linijkę i paczkę cukru o masie ##1## kg. Zawieszenie paczki cukru na sprężynie spowodowało wydłużenie sprężyny o ##4## cm. Zawieszenie arbuza wydłużyło ją o ##9## cm.

a) Wyznacz wartość stałej sprężystości sprężyny.
b) Wyznacz masę arbuza.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:29:14
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Planetoida Ida ma własnego
satelitę o nazwie Daktyl, którego średnica wynosi
##1,4## km. Daktyl krąży po orbicie w przybliżeniu kołowej o promieniu ##108## km z okresem obiegu około ##37## godzin. Odkryto go podczas przelotu sondy Galileo (28 sierpnia 1993 roku).

a) Wykaż, że prędkość Daktyla na orbicie wynosi około ##5,1## m/s.
b) Na podstawie podanych informacji oblicz masę planetoidy Ida. Przyjmij, że planetoidę można traktować jako obiekt punktowy (pomiń jej kształt i rozmiary).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:23:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
satelita planetoidy
satelita planetoidy Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jadąc z rosnącą prędkością, rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości.

prędkość, m/s 0 1 2 3 4 5
siła oporu, N 0 10 30 70 130 200

a) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty.
b) Zapisz, przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość      ##100## N.
c) Co powinien zrobić rowerzysta, aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 12:14:51
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy