nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 52 zadań
Zadania z fizyki

Koniec wskazówki sekundowej zegara jest odległy od jej osi obrotu o 0,1 m. Wskazówka wykonuje pełny obrót w ciągu 1 minuty. Droga i wartość przemieszczenia końca tej wskazówki po upływie 30 s wynoszą odpowiednio

         droga, m         wartość przemieszczenia, m
A.
     ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,1\cdot \pi##
B.      ##0,1\cdot \pi##      ##\qquad 0,2##
C.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,2##
D.
     ##0,2 \qquad##       ##\quad 0,1\cdot \pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 09:36:40
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi powoduje zmianę wartości ciężaru ciała na różnych szerokościach geograficznych. Ustal i podkreśl w zamieszczonej poniżej tabeli, w którym miejscu wpływ ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi na ciężar ciała jest największy.
 
Biegun północny Biegun południowy
Równik 450 szerokości geograficznej
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 21:34:23
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Wewnątrz zwojnicy o długości 5 cm wytworzono pole magnetyczne
o indukcji 2 mT i umieszczono wzdłuż jej osi prostoliniowy przewodnik, przez który płynie prąd o natężeniu 1 mA (rysunek). Wartość siły elektrodynamicznej działającej wewnątrz zwojnicy na przewodnik wynosi
   
A.
##0## N.        B. ##10^{–9}## N.        C. ##10^{–7}## N.        D. ##10## N.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:46:02
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie gwiazdy podzielone zostały na 7 zasadniczych typów widmowych. Oznaczone zostały one wielkimi literami O, B, A, F, G, K, M, których kolejność odpowiada malejącej temperaturze gwiazd. Gwiazdami należącymi do typów K i M mogą być

A. pulsary.     B. białe karły.     C. czarne dziury.     D. czerwone olbrzymy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:52:26
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Jednobarwna wiązka światła przechodzi kolejno przez trzy
różne ośrodki (rysunek). Jeżeli kąty ##\alpha, \beta, \gamma## spełniają warunek: ##\alpha > \gamma > \beta##, to bezwzględne współczynniki załamania ośrodków spełniają warunek

                         A. n1 < n2 < n3.
                         B. n1 > n2 > n3.
                         C. n1 < n3 < n2.
                         D. n1 = n2 = n3.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:49:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Spośród przedstawionych poniżej zestawów jednostek wybierz ten, który zawiera tylko podstawowe jednostki układu SI.

A. mila, kilogram, godzina
B. kilometr, gram, godzina
C. metr, kilogram, sekunda
D. centymetr, gram, sekunda
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W półprzewodnikach domieszkowych typu n, w stosunku do półprzewodników samoistnych, mamy do czynienia z

A. niedoborem dziur.
B. nadmiarem dziur.
C. niedoborem elektronów.
D. nadmiarem elektronów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:31:05
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Jednym z izotopów stosowanych do sterylizacji żywności jest izotop kobaltu ##_{27}^{60}\ Co##. Jest to izotop nietrwały i ulega samorzutnie przemianie ##\beta ^{-}##. Wskutek tego rozpadu powstaje jądro pierwiastka, którego liczba protonów w jądrze wynosi

A.
26.                        B. 28.                        C. 32.                        D. 33.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:28:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
W satelicie krążącym po kołowej orbicie na wysokości znacznie mniejszej od promienia Ziemi, uruchomiony został silnik i wartość prędkości względem Ziemi wzrosła do 11,2 km/h. Satelita ten

A. będzie poruszał się po orbicie eliptycznej wokół Ziemi.
B. będzie dalej poruszał się po tej samej orbicie wokół Ziemi.
C. opuści orbitę okołoziemską a następnie naszą Galaktykę.
D. opuści orbitę okołoziemską i pozostanie w Układzie Słonecznym.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:27:09
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy
 
Po przelocie samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin, tworząc na niebie ślad (rysunek). Ślad ten przedstawia

A.
tor.
B. drogę.
C. prędkość.
D. przemieszczenie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-19 19:21:42
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Poziom: podstawowy