nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania
Zadania z chemii

Wapno gaszone, składnik zaprawy wapiennej, powstaje w reakcji wapna palonego ##\mathrm{CaO}## z wodą. Zaprawa wapienna twardnieje dzięki reakcji wapna gaszonego z tlenkiem węgla (IV) zawartego w powietrzu.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie.

Reakcja otrzymywania wapna gaszonego jest przemianą egzotermiczną, co oznacza, że podczas tej przemiany energia w postaci ciepła jest ( pochłaniana / wydzielana ).

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 22:44:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Reakcja redukcji tlenku ołowiu (IV) wodorem przebiega według równania:

##\mathrm{PbO_2 \ + 2H_2 \rightarrow Pb + 2H_2O}##
 
Oblicz liczbę cząsteczek wody, która powstaje podczas opisanej przemiany (zakładając ##100## % wydajności procesu), jeżeli wiadomo, że do reakcji użyto ##119,5## g tlenku ołowiu (IV).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 21:34:52
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy