nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 62 zadań
Zadania z chemii

Cyna występuje w postaci dwóch odmian: cyny szarej i cyny białej. Cyna biała jest metalem srebrzystobiałym, ciągliwym i kowalnym, cyna szara tworzy szary proszek. Cyna biała jest trwała w temperaturze powyżej ##13,4^\circ C##, cyna szara jest trwała poniżej tej temperatury.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Wypełnij tabelę, wpisując literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest fałszywe.
 
Zdanie P/F
1. W temperaturze 25 °C cyna występuje w postaci cyny białej, a w temperaturze 5 °C – w postaci cyny szarej.  
2. Występowanie cyny w postaci dwóch odmian – cyny szarej i cyny białej –  wpływa na wartość jej masy atomowej.  
3.
Tworzenie ubytków w wyrobach cynowych może być spowodowane
długotrwałym przechowywaniem tych wyrobów w temperaturze niższej niż 13,4 °C.
 
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:15:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pierwiastki X i Y tworzą związek chemiczny o następującym wzorze elektronowym:
Poniżej przedstawiono wzory sumaryczne pięciu związków chemicznych.
Podkreśl wzory wszystkich związków, których budowę ilustruje powyższy wzór elektronowy.

##CO_2 \quad CaCl_2 \quad H_2S \quad SO_2 \quad H_2O##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:19:29
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.
 
Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasach.

1. Rozpuszczalność tlenu i tlenku siarki(IV) (maleje / rośnie / nie zmienia się) w miarę obniżania temperatury.
2. Tlen (jest dobrze / jest słabo / nie jest) rozpuszczalny w wodzie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:28:38
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Określ odczyn wodnych roztworów tlenu i tlenku siarki(IV).

1. Odczyn wodnego roztworu tlenu: .......................................................................
2. Odczyn wodnego roztworu tlenku siarki(IV): .......................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:29:59
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji tlenku siarki(IV)
z wodą.
................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:31:46
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Oceń, czy można całkowicie rozpuścić 1 mol tlenku siarki(IV) w 1 dm3 wody w temperaturze 20 °C. Wykonaj odpowiednie obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:39:08
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące rozpuszczalności dwóch gazów w wodzie, w zależności od temperatury.

Wzór
chemiczny
Nazwa Rozpuszczalność, g/100 g H2O
00C 200C 400C 600C 800C
O2 tlen 6,94·10-3 4,34·10-3 3,08·10-3 2,27·10-3 1,38·10-3
SO2 tlenek siarki(IV) 29,6 10,6 5,54 3,25 2,13
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Gazem, który słabiej rozpuszcza się w wodzie, jest (tlenek siarki(IV) / tlen), ponieważ (ma mniejszą gęstość / jego cząsteczki są polarne / nie reaguje z wodą).
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:34:49
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.


Określ odczyn roztworów wodnych otrzymanych w probówkach oznaczonych numerami I – IV.
 
Numer próbki Odczyn roztworu
I  
II  
III  
IV  
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:51:43
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej po zmieszaniu roztworów otrzymanych w probówkach I oraz III.
...............................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:55:45
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W czterech probówkach oznaczonych numerami IIV znajdują się roztwory wodne otrzymane w sposób przedstawiony na rysunku.


Podaj wzór sumaryczny i nazwę soli otrzymanej w wyniku zmieszania roztworów otrzymanych w probówkach I oraz II i po odparowaniu wody.

Wzór sumaryczny: .............................................
Nazwa: ..............................................................
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-20 19:57:56
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń