nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania
Zadania z chemii

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli odróżnić alkohol monohydroksylowy o wzorze ##\mathrm{CH_3-CH_2-OH}## od alkoholu polihydroksylowego o wzorze ##\mathrm{CH_2(OH)-CH_2(OH)}##.

a) Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując nazwę użytego odczynnika wybranego z podanej listy:

  • świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi (II)
  • wodny roztwór chlorku żelaza (III)
  • kawałeczek sodu.

b) Napisz, jakie obserwacje potwierdzą, że do probówki I wprowadzono etanol, a do probówki II etano-##1,2##-diol.

Probówka  I : .................................................................................. .
Probówka II : .................................................................................. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-05 15:24:19
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wapno gaszone, składnik zaprawy wapiennej, powstaje w reakcji wapna palonego ##\mathrm{CaO}## z wodą. Zaprawa wapienna twardnieje dzięki reakcji wapna gaszonego z tlenkiem węgla (IV) zawartego w powietrzu.

Korzystając z powyższej informacji, napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji
a) otrzymywania wapna gaszonego.
b) twardnienia zaprawy wapiennej
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-10-01 22:31:16
Etap: Matura
Dział: Zadania maturalne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Wszystkie słowa kluczowe związane z przedmiotem: Chemia

brom / gazy / gazy palne / izotop wapnia / izotopy / prawda - fałsz / reakcje / równania reakcji / schemat przemiany izotopów / tlenek wapnia / układ okresowy pierwiastków / wapń