nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Paweł przejechał na rowerze trasę długości ##700## ##m## w czasie ##3## min. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prędkość średnia, jaką uzyskał Paweł na tej trasie, jest równa

A. ##10,5 \frac{km}{h}##              B. ##14 \frac{km}{h}##              C. ##21 \frac{km}{h}##             D. ##35 \frac{km}{h}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-20 23:16:16
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość prędkości średniej obliczamy jako iloraz drogi i czasu, w którym ta droga została przebyta. Samochód przejechał z miejscowości ##A## do miejscowości ##C## przez miejscowość ##B##, która znajduje się w połowie drogi z ##A## do ##C##. Wartość prędkości średniej samochodu na trasie z ##A## do ##B## była równa ##40 \ \mathrm{km/h}##, a na trasie z ##B## do ##C## – ##60 \ \mathrm{km/h}##. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu na całej trasie z ##A## do ##C##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:17:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Rejsowy samolot z Warszawy do Rzymu przelatuje nad Austrią każdorazowo tą samą trasą z taką samą zakładaną prędkością przelotową. We wtorek jego średnia prędkość była o 10% większa niż prędkość przelotowa, a w czwartek średnia prędkość była o 10% mniejsza od zakładanej prędkości przelotowej. Czas przelotu nad Austrią w czwartek różnił się od wtorkowego o 12 minut. Jak długo trwał przelot tego samolotu nad Austrią we wtorek?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 08:07:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ala jeździ do szkoły rowerem, a Ola skuterem. Obie pokonują tę samą drogę. Ala wyjechała do szkoły o godzinie ##7:00## i pokonała całą drogę w ciągu ##40## minut. Ola wyjechała ##10## minut później niż Ala, a pokonanie całej drogi zajęło jej tylko ##20## minut. Oblicz, o której godzinie Ola wyprzedziła Alę.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:27:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z dwóch miast ##A## i ##B## odległych od siebie o ##90## km wyjechali rowerami dwaj znajomi, by spotkać się o umówionej godzinie w miejscowości ##C##, znajdującej się między ##A## i ##B##. Pierwszy (z ##A##) wyjechał o godzinę później niż drugi. W jakiej odległości od ##A## znajduje się ##C##, jeśli wiemy, że gdyby znajomi kontynuowali podróż (po spotkaniu w ##C##), każdy w wybranym wcześniej kierunku i z dotychczasową szybkością, to pierwszy dotarłby do ##B## po półtorej godziny, zaś drugi do ##A## – po ##4## godzinach?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:47:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równan nieliniowych
układy równan nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pewien kierowca, jadąc z miasta ##A## do miasta ##B##, zmierzył czas i prędkość jazdy. Drogę powrotną pokonał z prędkością o ##12 km/h## większą, w czasie o ##12## minut krótszym. Z jaką średnią prędkością wracał kierowca do miasta ##A##, jeżeli wiadomo, że miasta te są oddalone od siebie o ##117 km##..
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:40:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy