nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Pole powierzchni bocznej walca jest równe ## 16\pi ##, a promień podstawy ma długość ##2##. Wysokość tego walca jest równa

A. ##4##                       B. ##8##                       C. ##4\pi##                       D. ##8\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:43:02
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają długość ##12\sqrt{3}cm## i przecinają się pod kątem ##60^{\circ}##. Długość wysokości walca jest równa długości dłuższego boku prostokąta. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca. (Przyjmij: ##\pi=3,14## i ##\sqrt{3}=1,73##).

Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności każdego z otrzymanych wyników.
 
objętość walca      
 
 
 pole powierzchni walca      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:39:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzni całkowitej walca
pole powierzni całkowitej walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Pole powierzchni bocznej walca, którego podstawa ma średnicę ##4## jest równe ## 8\pi##. Wysokość tego walca jest równa

A. ##8##                           B. ##4##                           C. ##2##                           D. ## \frac{1}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 11:16:01
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku ##a##. Jeżeli ##r## oznacza promień podstawy walca, ##h## oznacza wysokość walca, to

A. ##r+h=a##       B. ## h-r=\frac{a}{2}##       C. ## r-h=\frac{a}{2}##       D. ## r^{2}+h^{2}=a^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:55:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy