nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Wskaż liczbę, która spełnia równanie ##4^{x}=9##.

A. ##\log9-\log4##             B. ##\frac{\log2}{\log3}##             C. ##2\log_{9}2##             D. ##2\log_{4}3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:13:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Skala Richtera służy do określania siły trzęsień ziemi. Siła ta opisana jest wzorem ##R=\log \frac{A}{A_0}##, gdzie ##A## oznacza amplitudę trzęsienia wyrażoną w centymetrach, ##A_0=10^{-4}## cm jest stałą, nazywaną amplitudą wzorcową. 5 maja 2014 roku w Tajlandii miało miejsce trzęsienie ziemi o sile ##6,2## w skali Richtera. Oblicz amplitudę trzęsienia ziemi w Tajlandii i rozstrzygnij, czy jest ona większa, czy – mniejsza od 100 cm.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:53:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\log_{2}7+ \log_{8}7## jest równa:

A.
##\frac{3}{4}\log_{2}7##            B. ##\frac{4}{3}\log_{2}7##            C. ##4\log_{2}7##            D. ##3\log_{2}7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:19:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
działania na logarytmach
działania na logarytmach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wartość wyrażenia ##\log_{2}\left ( \log 4+\log 25 \right )## jest równa

A. ##0##                          B. ##1##                          C. ##2##                          D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:42:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są liczby ##a=-\frac{1}{27}##, ##b= \log_{\frac{1}{4}}64##, ##c = \log_{\frac{1}{3}}27##. Iloczyn ##abc## jest równy

A. ##-9##                    B. ##-\frac{1}{3}##                    C. ##\frac{1}{3}##                   D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 11:52:35
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są liczby ##a, b## i ##c## takie, że: ##a=\frac{\sqrt{8}+\sqrt{32}}{\sqrt{2}}##,  ##b=\log_{2}64-\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{9}##,  ##c=\left | \left ( 6-\sqrt{11} \right )\left ( \sqrt{11}+6 \right ) \right |##. Liczby te uporządkowane rosnąco to
 
A. ##a,b,c##                  B. ##b,c,a##                 C. ##c,a,b##                 D. ##b,a,c##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:22:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby rzeczywiste
liczby rzeczywiste Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek arytmetyczny
pierwiastek arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek kwadratowy
pierwiastek kwadratowy Zadania  Zestawy  Multimedia
usuwanie niewymierności
usuwanie niewymierności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Wiadomo, że ##\log_{49}2=a## oraz ##\log_{49}6=b##. Zatem ##\log_{7}48## jest równy
 
A. ##6a+2b##                B. ##4ab##                C. ##12ab##                D. ##3a+b##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:28:30
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Oblicz wartość wyrażenia ##5^{3\log_{5}3-\log_{125}27+\log_{0,04}9}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:55:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wartości wyrażeń
wartości wyrażeń Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Nie używając kalkulatora, porównaj liczby:
 
##a=3^{\log_{3\sqrt{3}^{12}}}##                ##b=\sqrt[4]{10^{2+\frac{1}{2}\log81}}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:35:57
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
porównywanie liczb
porównywanie liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wartość liczby ##125^{\log_{5}2}## jest równa:

A. ##2##                          B. ##4##                          C. ##5##                           D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 19:09:54
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
własności logarytmów
własności logarytmów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy