nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań

Funkcja liniowa ##h## jest opisana wzorem ##h(x)= -4x+2##
a) Oblicz argument dla którego wartość funkcji ##h## wynosi ##8##.
b) Oblicz dla jakich argumentów funkcja ##h## przyjmuje wartości nieujemne.
c) Naszkicuj wykres funkcji ##h##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:57:00
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości nieujemne funkcji
wartości nieujemne funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=-\frac{2}{3}x +4##
a) oblicz wartość wyrażenia ##2 \cdot f(-12)+3 \cdot f(9)##
b) oblicz dla jakich argumentow funkcja ##f## przyjmuje wartosci niedodatnie
c) naszkicuj wykres funkcji ##f##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:50:33
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość wyrażenia
wartość wyrażenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości niedodatnie funkcji
wartości niedodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##g## jest opisana wzorem ##g(x) = \frac{3}{4}x - 6##
a) Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji ##g## z osiami układu współrzędnych.
b) Oblicz, dla jakich argumentów funkcja ##g## przyjmuje wartości ujemne.
c) Naszkicuj wykres funkcji ##g##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:45:26
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty współne wykresu funkcji i osi OY
punkty współne wykresu funkcji i osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty współne wykresu funkcji i osi OX
punkty współne wykresu funkcji i osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości ujemne funkcji
wartości ujemne funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=-\frac{1}{2}x+3##
a) oblicz miejsce zerowe funkcji ##f##
b) oblicz , dla jakich argumentow funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie
c) naszkicuj wykres funkcji ##f##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:39:57
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x) = -4x + 7##

a) Sprawdź (wykonując obliczenia), który z podanych punktów ##A(3,
-5)##, ##B(-0,25; 6)##, ##C(-2, 15)## należy do wykresu funkcji f.
b) Podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji ##f## przecina oś ##OY##.
c) Oblicz miejsce zerowe funkcji ##f##.
d) Naszkicuj wykres funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-31 17:35:07
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę ##m##, dla której wykres funkcji liniowej ##f## określonej wzorem ##f(x)=(m−2)x+3## przecina oś ##Ox## w punkcie ##(–1, 0)##.

A. ##m=-2##          B. ##m=-3##          C. ##m=3##          D. ##m=5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:36:35
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=−4x+7##, oblicz ##f(x)+5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:07:46
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=4x-3##. Oblicz ##f(x-7)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:04:30
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=-7x-8##. Oblicz ##f(x+5)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 16:02:28
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wiedząc, że ##f(x)=-3x-5##. Oblicz ##f(x-6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:59:58
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy