nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 26 zadań

Dana jest funkcja kwadratowa ##f (x) = −2(x + 5)(x −11)##. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja ##f## jest rosnąca.

A. ##(-\infty,3\rangle##          B. ##(-\infty,5\rangle##          C. ##(-\infty,11\rangle##          D. ##\langle 6, +\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:22:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##f##, którego fragment wykresu przedstawiono na poniższym rysunku spełnia warunek ##f\left ( 0 \right )=90##. Wielomian ##g## dany jest wzorem ##g\left ( x \right )=x^{3}-14x^{2}+63x-90##. Wykaż, że ##g\left ( x \right )=-f\left ( -x \right )## dla ##x\in R##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-10 15:14:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji wielomianowej
wykres funkcji wielomianowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje nieparzyste
funkcje nieparzyste Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{2}{5}x^2+3## w postaci kanonicznej podaj:
a) zbiór wartości funkcji,
b) współrzędne wierzchołka ##W## paraboli,
c) równanie osi symetrii tej paraboli,
d) maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-23 10:44:52
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
oś symetrii wykresu funkcji
oś symetrii wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie wzoru funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{2}{3}(x-8)^2## w postaci kanonicznej podaj:
a) zbiór wartości funkcji,
b) współrzędne wierzchołka ##W## paraboli,
c) równanie osi symetrii tej paraboli,
d) maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-23 10:41:20
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
oś symetrii wykresu funkcji
oś symetrii wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Naszkicuj wykres funkcji ##f(x)=3x^2+2##, a następnie:
a) podaj zbiór wartości funkcji ##f##
b) maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-23 10:27:14
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W prostokątnym układzie współrzędnych
przedstawiono wykres funkcji.


Które z poniższych zdań jest fałszywe?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


A.
Dla argumentu ##2## wartość funkcji jest równa 3.
B. Funkcja przyjmuje wartość ##0## dla argumentu ##1##.
C. Wartość funkcji jest równa –##2## dla argumentu –##3##.
D. Dla argumentów większych od –##1## wartości funkcji są dodatnie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:25:37
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji ##h## , określonej wzorem ##h\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0##.
Wiadomo, że do wykresu funkcji ##h## należy punkt ##P=\left ( 2,5 \right )##.
a) Oblicz wartość współczynnika ##a## .
b) Ustal, czy liczba ##h\left ( \pi \right )-h\left ( -\pi \right )## jest dodatnia czy ujemna.
c) Rozwiąż nierówność ##h\left ( x \right )>5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:36:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności wymierne
nierówności wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej ##f## jest przedział ##\left ( -\infty ;8 \right )##. Zbiór rozwiązań nierówności ##f\left ( x \right )\geq 0## jest przedziałem ##\left \langle -1;3 \right \rangle##. Zatem wzór funkcji ##f## ma postać
 
A. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+3x+8##                      B. ##f\left ( x \right )=x^{2}-2x-3##
C.
##f\left ( x \right )=-2x^{2}+4x+6##                    D. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+2x+3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:46:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f\left ( x \right )=\left | x-1 \right |-\left | x+2 \right |## dla ##x\in R##.
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji ##f## dla ##x\in \left ( -\infty ,-2 \right )##.
b) Naszkicuj wykres tej funkcji.
c) Podaj jej miejsca zerowe.
d) Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których równanie ##f\left ( x \right )=m## nie ma rozwiązania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:06:12
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
O funkcji liniowej ##f## wiadomo, że liczba ##\sqrt{5}## jest jej miejscem zerowym oraz ##f\left ( 5 \right )+f\left ( -5 \right )=10##. Funkcję ##f## można opisać wzorem

A. ##f\left ( x \right )=-\sqrt{5}x+5##                     B. ##f\left ( x \right )=-5x-\sqrt{5}##
C.
##f\left ( x \right )=\sqrt{5}x-5##                        D. ##f\left ( x \right )=5x-\sqrt{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:30:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony