nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań

Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy ##32##, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę ##2##. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy ##6## , to otrzymamy liczbę ##\frac{8}{17}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:05:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwie szkoły wybudowały boiska do piłki nożnej. Powierzchnia pierwszego ma ##4500m^{2}##. Drugie boisko jest o ##10## metrów szersze oraz ##20## metrów dłuższe od pierwszego i ma powierzchnię ##6800m^{2}##. Podaj wymiary obu boisk szkolnych. Uwzględnij wymaganie, że boisko piłkarskie musi mieć kształt prostokąta, ale nie może być kwadratem. Długość boiska do piłki nożnej nie może przekraczać ##120## metrów ani być mniejsza niż ##90## metrów. Musi też być w każdym przypadku dłuższa od szerokości boiska, która ma mieścić się w przedziale od ##45## m do ##90## m.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:47:12
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pewien kierowca, jadąc z miasta ##A## do miasta ##B##, zmierzył czas i prędkość jazdy. Drogę powrotną pokonał z prędkością o ##12 km/h## większą, w czasie o ##12## minut krótszym. Z jaką średnią prędkością wracał kierowca do miasta ##A##, jeżeli wiadomo, że miasta te są oddalone od siebie o ##117 km##..
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:40:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Samochód przebył w pewnym czasie ##210## km. Gdyby jechał ze średnią prędkością o ##10## km/h większą, to czas przejazdu skróciłby się o pół godziny. Oblicz, z jaką średnią prędkością jechał ten samochód.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 13:59:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Turysta pokonał pieszo trasę długości ##30## km z miejscowości ##A## do miejscowości ##B## ze stałą prędkością. Rowerem poruszałby się z prędkością o ##9## km/h większą i przybyłby do celu o ##3## godziny wcześniej. Wyznacz prędkość marszu turysty i czas przejścia tej drogi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 17:34:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Szkoła zakupiła na raty serwer za kwotę ##5400## zł. Będzie go spłacała w równych miesięcznych ratach. Gdyby okres spłaty skrócić o pół roku, wówczas kwota raty wzrosłaby o ##75## zł. Jaka była miesięczna wysokość raty i przez jaki okres szkoła spłacała swoje zobowiązania finansowe?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:23:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do zbiornika można doprowadzić wodę dwiema rurami. Czas napełniania zbiornika tylko pierwszą rurą jest o ##5## godzin i ##30## minut krótszy od czasu napełniania tego zbiornika tylko drugą rurą, natomiast ##15## godzin trwa napełnienie tego zbiornika obiema rurami jednocześnie. Oblicz, w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, jeśli woda będzie doprowadzana tylko pierwszą rurą.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 11:38:02
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obecnie ##1## kg cukru kosztuje o ##3,20## zł więcej niż kilka lat temu. Wówczas za kwotę równą ##225## zł można było kupić o ##80## kg więcej cukru niż obecnie. Ile kosztuje ##1## kg cukru obecnie?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 01:28:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z miast ##A## i ##B## odległych o ##330## km wyjechały naprzeciwko siebie dwa samochody. Samochód jadący z miasta ##A## wyjechał ##20## minut wcześniej i jechał z prędkością o ##9## km/h mniejszą niż samochód jadący z miasta ##B##. Samochody te minęły się w odległości ##168## km licząc od miasta ##A##. Oblicz średnią prędkość każdego z samochodów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 15:32:17
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Kolarz pokonał trasę ##114## km. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą
o ##9,5## km/h, to pokonałby tę trasę w czasie o ##2## godziny dłuższym. Oblicz,
z jaką średnią prędkością jechał ten kolarz.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 11:18:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
układy równań kwadratowych i liniowych
układy równań kwadratowych i liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy