nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość ##26## cm, a jedna z przyprostokątnych jest o ##14## cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-09 10:56:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na trójkącie o bokach długości ##\sqrt{7},\sqrt{8},\sqrt{15}## opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:44
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
tw odwrotne do tw Pitagorasa
tw odwrotne do tw Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościanie ##ABCDEFGH## mamy: ## \left | AB \right |=5## , ##\left | AD \right |=4##, ## \left | AE \right |=3## . Najkrótszy z odcinków ##AB, BG, GE, EB## wynosi
A. ##2##                     B. ##3##                      C. ##4##                      D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:46:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość promienia ##r## okręgu opisanego na kwadracie jest równa ##3\sqrt{2}##. Długość boku tego kwadratu ma wartość:

A. ##4\sqrt{3}##                     B. ##2\sqrt{6}##                    C. ##4##                    D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:18:53
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na kwadracie
okrąg opisany na kwadracie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z portu rybackiego (punkt ##P##) wypłynęły jednocześnie na połów dwa kutry: jeden na północ ze stałą prędkością ##4## węzłów, drugi na wschód ze stałą prędkością ##3## węzłów. Oblicz odległość między tymi kutrami po dwóch godzinach od wypłynięcia. Wynik podaj w kilometrach. Zapisz obliczenia.

Do rozwiązania zadania skorzystaj z informacji: ##1## węzeł to ##1## mila morska na godzinę, ##1## mila morska = ##1852## m.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 15:25:25
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach ##A=\left ( 3,8 \right ),B=\left ( 1,2 \right ),C=\left ( 6,7 \right )## jest prostokątny.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-15 14:48:24
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna ##AC## prostokąta ##ABCD## ma długość ##14##. Bok ##AB## tego prostokąta ma długość ##6##. Długość boku ##BC## jest równa

A. ##8##                      B. ## 4\sqrt{10}##                      C. ##2\sqrt{58}##                      D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:30:20
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie równoramiennym ##ABC## dane są ##\left | AC \right |=\left | BC \right |=5## oraz wysokość ##\left | CD \right |=2##. Podstawa ##AB## tego trójkąta ma długość

A. ##6##                      B. ##2\sqrt{21}##                      C. ##2\sqrt{29}##                      D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 13:38:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Cięciwa okręgu ma długość ##8## cm i jest oddalona od jego środka o ##3## cm. Promień tego okręgu ma długość

A. ##3## cm                     B. ##4## cm                    C. ##5## cm                     D. ##8## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:41:03
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościanie ##ABCDEFGH## mamy: ## \left | AB \right |=5## , ##\left | AD \right |=4##, ## \left | AE \right |=3## . Który z odcinków ##AB, BG, GE, EB## jest najdłuższy?
A. ##AB##                     B. ##BG##                      C. ##GE##                      D. ##EB##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 13:02:50
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
długości odcinków
długości odcinków Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy