nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Ramię trapezu równoramiennego ##ABCD## ma długość ##\sqrt{26}##. Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku ##2:3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:39:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Trapez równoramienny ##ABCD## o podstawach ##AB## i ##CD## jest opisany na okręgu o promieniu ##r##. Wykaż, że ##4r^2=|AB|\cdot |CD|##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 3
Dodano: 2014-07-16 15:08:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trapez opisany na okręgu
trapez opisany na okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na okręgu o promieniu ##r## opisano trapez równoramienny ##ABCD## o dłuższej podstawie ##AB## i krótszej ##CD##. Punkt styczności ##S## dzieli ramię ##BC## tak, że ##\frac{\left | CS \right |}{\left | SB \right |}=\frac{2}{5}##.
a) Wyznacz długość ramienia tego trapezu.
b) Oblicz cosinus ##\left | \sphericalangle CBD \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:38:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg wpisany w trapez
okrąg wpisany w trapez Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie kosinusów
twierdzenie kosinusów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Pary liczb ##\left ( x,y \right )## spełniające układ równań:
##\left\{\begin{matrix}
-4x^{2}+y^{2}+2y+1=0\\-x^{2}+y+4=0

\end{matrix}\right.##
są współrzędnymi wierzchołków czworokąta wypukłego ##ABCD##.
a) Wyznacz współrzędne punktów: ##A, B, C, D##.
b) Wykaż, że czworokąt ##ABCD## jest trapezem równoramiennym.
c) Wyznacz równanie okręgu opisanego na czworokącie ##ABCD##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-09 21:29:31
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Obwód trapezu równoramiennego jest równy ##72## cm, ramię ma długość ##20## cm, a różnica długości podstaw wynosi ##24## cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:51:19
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie równoramiennym, który nie jest równoległobokiem, kąty przy ramieniu różnią się o ## 50^{\circ}##. Kąt przy krótszej podstawie tego trapezu jest równy

A. ## 115^{\circ}##                    B. ## 120^{\circ}##                    C. ## 125^{\circ}##                   D. ## 130^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 10:40:03
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy