nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań

Dany jest trapez prostokątny ##ABCD## o podstawach ##AB## i ##CD## oraz wysokości ##AD##. Dwusieczna kąta ##ABC## przecina ramię ##AD## w punkcie ##E## oraz dwusieczną kąta ##BCD## w punkcie ##F## (zobacz rysunek).
Wykaż, że w czworokącie ##CDEF## sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2017-01-24 07:59:00
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole trapezu prostokątnego zacieniowanego
na rysunku obok jest równe

A. ##32##
B.
##35##
C.
##36##
D.
##40##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:55:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę ##60 ^{\circ}## , a podstawy mają długość ##6## i ##9##. Wysokość tego trapezu jest równa:

A. ##6##                      B. ##2 \sqrt{3}##                      C. ##3 \sqrt{3}##                      D. ## \frac{3\sqrt{3}}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:28:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trapezu
wysokość trapezu Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rysunek przedstawia trapez prostokątny i długości trzech jego boków. Obwód tego trapezu jest równy
 
A. ##43##      B. ##46##      C. ##48##      D. ##50##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:29:45
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podstawy trapezu prostokątnego mają długości ##6## i ##10## oraz tangens kąta ostrego jest równy ##3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 12:13:28
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podstawy trapezu prostokątnego mają długości ##6## i ##10## oraz tangens jego kąta ostrego jest równy ##3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 18:05:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny
i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa ##6##. Oblicz obwód tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 11:02:27
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
obwody figur płaskich
obwody figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy