nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 26 zadań

Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ##ABC## (rysunek II).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Pole trójkąta ##ABC## jest równe polu czworokąta wpisanego w kwadrat. P F
Obwód trójkąta ##ABC## stanowi ##75##% obwodu kwadratu. P F
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-19 21:12:40
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ##ABC## (rysunek II).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Trójkąt ##ABC## jest prostokątny i równoramienny. P F
Pole trójkąta ##ABC## jest połową pola kwadratu. P F
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 13:14:24
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Osią symetrii trójkąta o wierzchołkach ##A=(-2,0)##, ##B=(-2,2)##, ##C=(0,2)## jest prosta:

A. ##y=x##           B. ##y=2##           C. ##x=2##            D. ##y=-x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 20:20:34
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Osią symetrii trójkąta o wierzchołkach ##A=(2,0)##, ##B=(2,2)##, ##C=(0,2)## jest prosta:

A. ##y=x##          B. ##y=2##          C. ##x=2##          D. ##y=-x+2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 20:17:00
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##y=6-x## wraz z osiami układu współrzędnych wyznacza trójkąt o polu:
A. ##36##                       B. ##18##                        C. ##12##                       D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 15:31:07
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole trójkąta ograniczonego prostą ##y=4x-8## oraz osiami układu współrzędnych wynosi:

A. ##3##                        B. ##6##                       C. ##9##                       D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 08:59:42
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole trójkąta ograniczonego prostą ##y=-3x+6## oraz osiami układu współrzędnych wynosi:

A. ##3##                        B. ##6##                        C. ##9##                        D. ##18##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 08:57:46
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole trójkąta ograniczonego prostą ##y=-2x+6## oraz osiami układu współrzędnych wynosi:

A. ##3##                        B. ##6##                        C. ##9##                        D. ##18##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:12:28
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trójkąt o wierzchołkach ##A=(0,0),\ B=(1,4),\ C=(5,2)## ma pole:

A. ##7##                        B. ##8##                        C. ##9##                        D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:16:10
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt ##ABC##, gdzie ##A=(8,2)##, ##B=(-4,2)##, ##C=(8,-3)##.
a) Napisz równanie prostych, w których zawierają się boki trójkąta ##ABC##.
b) Opisz za pomocą układu nierówności trójkąt ##ABC##.
c) Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 10:22:23
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy