nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Prosta symetryczna względem początku układu współrzędnych do prostej ##y=2x-1## ma równanie:

A. ##y=-2x-1## B. ##y=-2x+1## C. ##y=2x+1## D. ##y=-\frac{1}{2}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:57:15
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta symetryczna względem osi ##OY## do prostej ##y=-2x+1## ma równanie:

A. ##y=-2x-1##  B. ##y=-2x+1##  C. ##y=2x+1##  D. ##y=-\frac{1}{2}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:55:35
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta symetryczna względem osi ##OX## do prostej ##y=2x-1## ma równanie:

A. ##y=-2x-1##  B. ##y=-2x+1##  C. ##y=2x+1##  D. ##y=-\frac{1}{2}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:54:17
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria względem osi OX
symetria względem osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-21,11)## i ##B=(3,17)## są końcami odcinka ##AB##. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek ##A^\prime B^\prime##. Środkiem odcinka ##A^\prime B^\prime## jest punkt o współrzędnych

A. ##(-9,-14)##          B. ##(-9,14)##          C. ##(9,-14)##          D. ##(9,14)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:00:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta ##p## tak, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem

A. osi ##y##.                         
B.
prostej ##p##.                          
C.
punktu ##\left ( 1,3 \right )##.
D. punktu przecięcia prostej ##p## i osi ##y##.  
E.
początku układu współrzędnych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:36:12
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy