nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania


W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta ##p## tak, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem

A. osi ##y##.                         
B.
prostej ##p##.                          
C.
punktu ##\left ( 1,3 \right )##.
D. punktu przecięcia prostej ##p## i osi ##y##.  
E.
początku układu współrzędnych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:36:12
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##A## ma współrzędne ##\left ( 5,2012 \right )##. Punkt ##B## jest symetryczny do punktu ##A## względem osi ##Ox##, a punkt ##C## jest symetryczny do punktu ##B## względem osi ##Oy##. Punkt ##C## ma współrzędne

A. ##\left ( -5,-2012 \right )##     B. ##\left ( -2012,-5 \right )##     C. ##\left ( -5,2012 \right )##     D. ##\left ( -2012,5 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 15:00:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układ wspólrzędnych
układ wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy