nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 36 zadań

Dane są dwie sumy algebraiczne ##-3x^2 − 2x## oraz ##−3x^3 + 2## . Iloczyn tych sum jest równy

A. ##−9x^5 + 4x##                                B. ##−9x^5 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##
C. ##9x^5 + 6x^4 − 6x^2 - 4x##                D. ##−9x^6 + 4x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-05 10:31:28
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie sumy algebraiczne ##3x^3 − 2x## oraz ##−3x^2 − 2## . Iloczyn tych sum jest równy

A. ##−9x^5 + 4x##                                B. ##−9x^6 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##
C. ##−9x^5 + 6x^3 − 6x^2 + 4x##           D. ##−9x^6 + 4x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:50:01
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##m-3n+1,6n+2n##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-02 18:54:01
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##3a-7+5a-10a##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:02:10
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##7a-3a+6##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:17:55
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##-4+3z-8z##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:21:28
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##4b-7+9##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:22:04
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##6,5b-7a+5a##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:22:36
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##-7,2x+8y-5x-5y##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:23:11
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zredukuj wyrazy podobne ##5a-6+3a##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-28 19:25:56
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
sumy algebraiczne 5
sumy algebraiczne 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
redukcja wyrazów podobnych
redukcja wyrazów podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy