nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Dla każdej liczby całkowitej dodatniej ##n## suma ##n## początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego ##(a_n )## jest określona wzorem ##S_n = 2n^2 +n##. Wtedy wyraz ##a_2## jest równy

A. ##3##                          B. ##6##                     C. ##7##                     D. ##10##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:44:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
suma wyrazów ciągu
suma wyrazów ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(a_n)## jest określony wzorem ##a_n=6(n-16)## dla ##n \geq 1##. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. −##54##             B. −##126##             C. −##630##             D. −##270##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:23:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
suma wyrazów ciągu
suma wyrazów ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz sumę ##32## początkowych wyrazów ciągu ##\left ( a_{n} \right )##, którego wzór podano poniżej.
##a_{n}=\left\{\begin{matrix}
\left ( -1 \right )^{n} &\textrm{dla} &n &\textrm{parzystych} \\
2n-3& \textrm{dla}&n &\textrm{nieparzystych}
\end{matrix}\right.##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:07:53
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
suma wyrazów ciągu
suma wyrazów ciągu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy