nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań

W ciągu arytmetycznym ##(a_n)##, określonym dla ##n\geqslant 1##, dane są: wyraz ##a_1=7## i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu ##S_3=33##. Oblicz różnicę ##a_{18}-a_{15}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-05-24 20:17:12
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg arytmetyczny ##(a_n )## określony jest wzorem ##a_n=2016- 3n##, dla ##n \geq 1##. Oblicz sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:11:41
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Suma trzydziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego ##(a_n)##, określonego dla ##n\geqslant 1##, jest równa ##30##. Ponadto ##a_{30}=30##. Oblicz różnicę tego ciągu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:22:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
różnica ciągu arytmetycznego
różnica ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg ##(a_n)## jest określony wzorem ##a_n=6(16 - n)## dla ##n \geq 1##. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. −##54##                 B. ##126##                 C. ##630##                 D. −##270##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:18:18
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (ciągi liczbowe)
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego ##\left ( a_{n} \right )## jest równy ##–8##, a suma piętnastu początkowych wyrazów tego ciągu wynosi ##–150##. Różnica ciągu ##\left ( a_{n} \right )## jest równa

A. ##-18\frac{3}{4}##                  B. ##-3\frac{1}{8}##                  C. ##-1\frac{1}{6}##                  D. ##-\frac{2}{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:58:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest ciąg ##\left ( a_{n} \right )##, w którym wyraz ##a_{n}## jest sumą kolejnych liczb naturalnych od ##n## do ##2n## ##\left ( a_{n}=n+\left ( n+1 \right )+\left ( n+2 \right )+...+2n \right )##. Oblicz najmniejszy wyraz ciągu ##\left ( a_{n} \right )##, który jest większy od ##2014##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:57:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Suma częściowa ciągu arytmetycznego jest wyrażona wzorem ##S_{n}=\frac{3n^{2}+7n}{2}##. Wobec tego:

A. ##a_{1}=4##              B. ##a_{1}=5##              C. ##a_{2}=13##              D. ##a_{3}=24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:20:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma ##2n## początkowych liczb naturalnych dodatnich parzystych jest równa:

A. ##S_{2n}=8n^{2}+4n##                                    B. ##S_{2n}=4n^{2}+2n##
C.
##S_{2n}=4n^{2}+n##                                      D. ##S_{2n}=2n^{2}+2n##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 15:27:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przemek w czasie ferii zimowych podjął pracę w firmie „Ulotek-express”. Pierwszego dnia rozniósł ##900## ulotek, każdego następnego dnia o ##40## mniej niż poprzedniego. Za dostarczenie jednej ulotki firma płaci ##5## groszy. Jaką kwotę zarobił Przemek w czasie ##14## dni pracy ?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:08:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciągu arytmetycznym ## \left ( a_{n} \right )## dane są ## a_{1}=2## i ## a_{2}=4##. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa

A. ##30##                      B. ##110##                      C. ##220##                      D. ##2046##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:13:23
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma ciągu arytmetycznego
suma ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy