nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Proste ##m## i ##n## są styczne do okręgu i przecinają się pod kątem 30°.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta ##\alpha## jest równa

A. 210°              B. 230°              C. 240°              D. 270°
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 17:59:37
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
styczne do okręgu
styczne do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 

Z punktu ##A\left ( 6,3 \right )## poprowadzono styczne  do okręgu ##x^{2}+y^{2}-6y=0##. Podaj równania stycznych. Oblicz odległość punktów styczności oraz pole figury zaznaczonej na rysunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:40:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
styczne do okręgu
styczne do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty styczności
punkty styczności Zadania  Zestawy  Multimedia
pole wycinka koła
pole wycinka koła Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest okrąg o równaniu ##x^{2}+y^{2}-10x+4y+25=0##. Napisz równania stycznych do tego okręgu, przechodzących przez początek układu współrzędnych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:49:40
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
styczne do okręgu
styczne do okręgu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony