nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 14 zadań

W układzie współrzędnych zaznaczono punkty ##A, B, C##. Znajdź współrzędne punktu ##D##, aby czworokąt ##ABCD## był równoległobokiem.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 21:53:38
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(1,-2)##, ##B=(6,-3)##, ##C=(-1,3)## są trzema wierzchołkami równoległoboku. Wyznacz współrzędne punktu ##D##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-06 21:45:01
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(1,1)## i ##C=(-6,0)## są przeciwległymi wierzchołkami równoległoboku ##ABCD##. Punkt przecięcia przekątnych ma współrzędne:

A. ##S=(-\frac{5}{2},\frac{1}{2})##                             B. ##S=(\frac{1}{2},\frac{5}{2})##
C. ##S=(-\frac{1}{2},-\frac{5}{2})##                          D. ##S=(\frac{5}{2},-\frac{1}{2})##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 12:56:22
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne równoległoboku
przekątne równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(-1,-1)## i ##C=(6,0)## są przeciwległymi wierzchołkami równoległoboku ##ABCD##. Punkt przecięcia przekątnych ma współrzędne:

A. ##S=(-\frac{5}{2},\frac{1}{2})##                               B. ##S=(\frac{1}{2},\frac{5}{2})##
C. ##S=(-\frac{1}{2},-\frac{5}{2})##                            D. ##S=(\frac{5}{2},-\frac{1}{2})##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 11:50:40
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne równoległoboku
przekątne równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=\left ( -6-2\sqrt{2} ,4-2\sqrt{2} \right )##, ##B=\left ( 2+4\sqrt{2}, -6\sqrt{2} \right )##, ##C=\left ( 2+6\sqrt{2},6-2\sqrt{2} \right )## są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ##ABCD##. Przekątne tego równoległoboku przecinają się w punkcie

A. ##S=\left ( -1+4\sqrt{2},5-5\sqrt{2} \right )##          B. ##S=\left ( -2+\sqrt{2},2-4\sqrt{2} \right )##
C.
##S=\left ( 2+5\sqrt{2},3-4\sqrt{2} \right )##             D. ##S=\left ( -2+2\sqrt{2},5-2\sqrt{2} \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:00:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne równoległoboku
przekątne równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątne równoległoboku mają długości ##4## i ##8##, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę ##30^\circ##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##32##                     B. ##16##                     C. ##12##                     D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:54:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód równoległoboku jest równy ##52 m##, a jego wysokości są równe ##5 m## i ##8 m##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##45m^{2}##                B. ##50m^{2}##                C. ##80m^{2}##                 D. ##136m^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:25:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
obwód równoległoboku
obwód równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość równoległoboku
wysokość równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.
 
Trójkąty ##ABD## i ##DBC## są przystające. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole czworokąta ##ABLD## jest trzy razy większe od pola trójkąta ##LBC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-17 09:14:30
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie pól
porównywanie pól Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ##ABL## ma takie samo pole, jak trójkąt ##ABD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##AKD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:49:12
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W równoległoboku o obwodzie ##26## cm różnica długości dwóch sąsiednich boków jest równa ##3## cm. Dłuższy bok tego równoległoboku jest równy

A. ##8## cm                B. ##6\frac{1}{4}## cm                C. ##5## cm                D. ##3\frac{1}{4}## cm
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:26:00
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
obwód równoległoboku
obwód równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy