nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Punkt ##E## jest środkiem boku ##BC## prostokąta ##ABCD##, w którym ##AB> BC##. Punkt ##F## leży na boku ##CD## tego prostokąta oraz ## \sphericalangle AEF=90^{\circ}##. Udowodnij, że ## \sphericalangle BAE=\sphericalangle EAF##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:12:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Przekątna prostokąta ##ABCD## nachylona jest do jednego z jego boków pod kątem 30°. Uzasadnij, że pole prostokąta ##ABCD## jest równe polu trójkąta równobocznego o boku równym przekątnej tego prostokąta.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 18:15:49
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.
 
Trójkąty ##ABD## i ##DBC## są przystające. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole czworokąta ##ABLD## jest trzy razy większe od pola trójkąta ##LBC##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-17 09:14:30
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
porównywanie pól
porównywanie pól Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunkach ##\mathrm{I–IV}## przedstawiono cztery pary trójkątów.
Na którym rysunku trójkąty nie są przystające? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
 
A. ##\mathrm{I}##                          B. ##\mathrm{II}##                        C. ##\mathrm{III}##                        D. ##\mathrm{IV}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:55:47
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
trójkąty przystające
trójkąty przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trójkąt ##ABC## przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny,
a punkty ##B,C,N## są współliniowe. Na boku ##AC## wybrano punkt ##M## tak,
że ##\left | AM \right |=\left | CN \right |##. Wykaż, że ##\left | BM \right |=\left | MN \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-11 12:17:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty przystające
trójkąty przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Trójkąt ##ABC## przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny,
a punkty ##B,C,N## są współliniowe. Na boku ##AC## wybrano punkt ##M## tak,
że ##\left | AM \right |=\left | CN \right |##. Wykaż, że ##\left | BM \right |=\left | MN \right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-05 17:51:48
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty przystające
trójkąty przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pięciokąt ##ABCDE## jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ##ECD##
A. ## \Delta ABF##             B. ## \Delta CAB##               C. ## \Delta IHD##              D. ## \Delta ABD##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:49:12
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pięciokąt foremny
pięciokąt foremny Zadania  Zestawy  Multimedia
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty przystające
trójkąty przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Trójkąty prostokątne równoramienne ##ABC## i ##CDE## są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku ##C## jest prosty). Wykaż, że ## \left | AD \right |=\left | BE \right |##.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2013-05-03 10:53:18
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przystawanie trójkątów
przystawanie trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
figury przystające
figury przystające Zadania  Zestawy  Multimedia
cechy przystawania trójkątów
cechy przystawania trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy