nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest
równy ##6## i wysokość jest równa ##4##, ma długość

A. ##4\sqrt{10}##                B. ##\sqrt{20}##                C. ##\sqrt{52}##                D. ##10##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 18:51:36
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze ##60^\circ ##. Jeżeli średnica walca jest równa ##8##, to pole powierzchni bocznej tego walca wynosi:

A. ##12\pi\sqrt{3}##             B. ##24\pi\sqrt{3}##             C. ##36\pi\sqrt{3}##             D. ##64\pi\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:36:06
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym ##8##. Wówczas promień podstawy tego walca jest równy:

A. ##2\sqrt{3}##                   B. ##2\sqrt{2}##                  C. ##\sqrt{3}##                  D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:11:59
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość ##12## i tworzy z podstawą kąt ##60^\circ##. Promień podstawy walca wynosi:

A. ##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ##4##                     D. ##4\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 17:46:14
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku ##a##. Jeżeli ##r## oznacza promień podstawy walca, ##h## oznacza wysokość walca, to

A. ##r+h=a##       B. ## h-r=\frac{a}{2}##       C. ## r-h=\frac{a}{2}##       D. ## r^{2}+h^{2}=a^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:55:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości ##6##. Objętość tego walca jest równa


A.
## 108\pi##                     B. ## 54\pi##                     C. ## 36\pi##                      D. ## 27\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 10:07:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy