nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości ##6##. Objętość tego stożka jest równa

A. ##27\pi\sqrt{3}##                  B. ##9\pi\sqrt{3}##                  C. ##18\pi##                  D. ##6\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-03 11:50:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości ##8\ cm##. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:

A. ##8\pi\ cm^2##          B. ##16\pi\ cm^2##          C. ##32\pi\ cm^2##          D. ##48\pi\ cm^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:23:40
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Objętość stożka jest równa ##\frac{1}{3}\pi##. Tworząca ##l## stożka ma długość:

A. ##3\sqrt{2}##                     B. ##2##                     C. ##\sqrt{2}##                     D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-17 09:56:47
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku ##a##. Objętość tego stożka wyraża się wzorem

A. ## \frac{\sqrt{3}}{6}\pi a^{3}##              B. ## \frac{\sqrt{3}}{8}\pi a^{3}##               C. ## \frac{\sqrt{3}}{12}\pi a^{3}##               D. ## \frac{\sqrt{3}}{24}\pi a^{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 09:55:16
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy