nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest
równy ##4## i wysokość jest równa ##6##, ma długość

A. ##\sqrt{10}##                B. ##\sqrt{20}##                C. ##\sqrt{52}##                D. ##10##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:22:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu ##12##. Objętość tego walca jest równa
 
A. ##6\sqrt{3}\pi##                  B. ##24\pi##                  C. ##24\sqrt{3}\pi##                   D. ##54\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:01:59
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach ##4\ cm \times 5\ cm## (rysunek). Pole boczne walca jest równe:

                    A. ##15\pi\ cm^3##
                    B. ##20\pi\ cm^3##
                    C. ##28\pi\ cm^3##
                    D. ##30\pi\ cm^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 17:56:27
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze ##60^\circ ##. Jeżeli średnica walca jest równa ##8##, to pole powierzchni bocznej tego walca wynosi:

A. ##12\pi\sqrt{3}##             B. ##24\pi\sqrt{3}##             C. ##36\pi\sqrt{3}##             D. ##64\pi\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:36:06
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym ##8##. Wówczas promień podstawy tego walca jest równy:

A. ##2\sqrt{3}##                   B. ##2\sqrt{2}##                  C. ##\sqrt{3}##                  D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:11:59
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość ##12## i tworzy z podstawą kąt ##60^\circ##. Promień podstawy walca wynosi:

A. ##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ##4##                     D. ##4\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 17:46:14
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy