nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Na rysunku jest przedstawiony siedmiokąt wypukły ##A_1A_2A_3A_4A_5A_6A_7## oraz prosta ##k##, która przecina boki ##A_1A_7## i ##A_3A_4## tego wielokąta.
Liczba wszystkich przekątnych tego siedmiokąta nie przecinających prostej ##k## jest równa

A. ##4##                     B. ##10##                     C. ##12##                     D. ##14##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:46:14
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wielokąt wypukły
wielokąt wypukły Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długości boków prostokąta są równe ##3## oraz ##5##. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:05:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne prostokąta
przekątne prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba przekątnych wielokąta wypukłego, w którym jest ##n## boków i ##n\geq 3## wyraża się wzorem ##P\left ( n \right )=\frac{n\left ( n-3 \right )}{2}##.
Wykorzystując ten wzór:
a) oblicz liczbę przekątnych w dwudziestokącie wypukłym.
b) oblicz, ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest pięć razy większa od liczby boków.
c) sprawdź, czy jest prawdziwe następujące stwierdzenie:
Każdy wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków ma parzystą liczbę przekątnych.
Odpowiedź uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:29:44
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wielokąt wypukły
wielokąt wypukły Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Długości boków czworokąta ##ABCD## są równe: ##\mid AB \mid =2##, ##\mid BC \mid =3##, ##\mid CD \mid =4##, ##\mid DA \mid =5##. Na czworokącie ##ABCD## opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej ##AC## tego czworokąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:05:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

A. ##7##                         B. ##14##                         C. ##21##                         D. ##28##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 18:38:35
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
siedmiokąt foremny
siedmiokąt foremny Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy