nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań

Oblicz pole przedstawionego w układzie współrzędnych prostokąta.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2018-02-06 22:04:44
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przeciwległe wierzchołki prostokąta ##ABCD## mają współrzędne ##A=(2,-3)## i ##C=(-5,1)##. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy:

A. ##5,5##                  B. ##\frac{\sqrt{65}}{2}##                  C. ##\sqrt{65}##                  D. ##11##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:54:42
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przeciwległe wierzchołki prostokąta ##ABCD## mają współrzędne ##A=(-4,3)## i ##C=(5,-3)##. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy:

A. ##7,5##             B. ##3\sqrt{13}##             C. ##1,5\sqrt{13}##             D. ##6\sqrt{13}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:51:14
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przeciwległe wierzchołki prostokąta ##ABCD## mają współrzędne  ##A=(4,-3)## i ##C=(-5,3)##. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie jest równy:

A. ##7,5##              B. ##3\sqrt{13}##              C. ##1,5\sqrt{13}##              D. ##6\sqrt{13}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 09:58:43
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wierzchołki czworokąta: ##A=(-2,4)##, ##B=(6,4)##, ##C=(6,-4)##, ##D=(-2,-4)##. Promień okręgu opisanego na tym czworokącie wynosi:

A. ##8\sqrt{2}##                  B. ##4\sqrt{2}##                  C. ##2\sqrt{8}##                  D. ##\sqrt{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 12:22:08
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wierzchołki czworokąta: ##A=(-2,4)##, ##B=(6,4)##, ##C=(6,-4)##, ##D=(-2,-4)##. Pole tego czworokąta wynosi:

A. ##8\sqrt{2}##                B. ##\sqrt{124}##                C. ##2\sqrt{8}##                D. ##64##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 12:19:44
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wierzchołki czworokąta: ##A=(-2,4)##, ##B=(6,4)##, ##C=(6,-4)##, ##D=(-2,-4)##. Długość przekątnej ##BD## tego czworokąta wynosi:

A. ##8\sqrt{2}##                B. ##\sqrt{124}##                C. ##2\sqrt{8}##                 D. ##\sqrt{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 11:57:12
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostokąta
przekątna prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##P##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##F## – jeśli jest fałszywe.
 
Jeden z boków prostokąta ma długość ##8##. ##P## ##F##
Obwód prostokąta jest równy ##20##. ##P## ##F##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:32:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
obwód prostokąta
obwód prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwa prostokąty podobne o polach powierzchni ## P_{I}## i ## P_{II}##. Wiemy, że ## \frac{P_{I}}{P_{II}}=2## i obwód większego prostokąta jest równy ##48## cm. Obwód mniejszego prostokąta jest równy

A. ##12##                     B. ## 12\sqrt{2}##                     C. ##24##                     D. ## 24\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:39:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo prostokątów
podobieństwo prostokątów Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur podobnych
pola figur podobnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na planie pokoju wykonanym w skali ##1 : 50## prostokątna podłoga ma wymiary ##8## cm i ##12## cm.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W rzeczywistości pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe

A. ##96## m2                B. ##48## m2                C. ##24## m2                D. ##12## m2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:24:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy