nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 72 zadań

Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu ##3x-4y+1=0##?

A. ##y=-\frac{4}{3}x-4##                           B. ##y=\frac{3}{4}x+1##
C.
##y=\frac{4}{3}x+2##                              D. ##y=-\frac{3}{4}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:14:54
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=\frac{1}{3}x+2## oraz ##6x+ay-7=0## są prostopadłe, jeżeli:

A. ##a=-3##              B. ##a=-18##              C. ##a=\frac{1}{2}##              D. ##a=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:24:06
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prostą prostopadłą do prostej ##y =\frac{1}{2}x-1## i przechodzącą przez punkt ## A=\left ( 1,1 \right )## opisuje równanie:

A. ##y=2x-1##                                B. ## y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}##
C. ## y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}##                          D. ##y=-2x+3##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:29:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##l## i ##k## są prostopadłe i ##l## : ##9x−2 y+6=0, k : y= ax+b##. Wówczas:

A.
##a=-\frac{2}{9}##               B. ##a=\frac{2}{9}##              C. ##a=-\frac{9}{2}##              D. ##a=\frac{9}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:24:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##l## i ##k## są prostopadłe i ##l## : ##2 x−9 y+6=0, k : y= ax+b##. Wówczas:

A.
##a=-\frac{2}{9}##               B. ##a=\frac{2}{9}##              C. ##a=-\frac{9}{2}##              D. ##a=\frac{9}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 16:37:34
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji liniowej określonej wzorem ## f\left ( x \right )=0,5x+7## jest prostą prostopadłą do prostej o równaniu

A. ##y=2x+7##   B. ##y=-0,5x-7##  C. ##y=5x+7##  D. ##y=-2x+7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 14:44:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta prostopadła do prostej ##3x-4y+8=0## ma równanie:

A. ##y=-\frac{1}{3}x##          B. ##y=\frac{4}{3}x##          C. ##y=-\frac{4}{3}x##         D. ##y=\frac{3}{4}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 00:09:45
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta o równaniu ##y=\frac{2}{m}x+1## jest prostopadła do prostej o równaniu ##y=-\frac{3}{2}x-1##. Stąd wynika, że

A. ##m=-3##              B. ##m=\frac{2}{3}##               C. ##m=\frac{3}{2}##              D. ##m=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:26:54
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##l## ma równanie ##y=-7x+2##. Równanie prostej prostopadłej do ##l##
i przechodzącej przez Punkt ## P=\left ( 0,1 \right )## ma postać

A. ##y=7x-1##    B. ## y=7x+1##     C. ## y=\frac{1}{7}x+1##     D. ## y=\frac{1}{7}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-24 15:50:55
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##l## ma równanie ##y=-\frac{1}{4}x+7##. Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej ##l##.

A. ##y=\frac{1}{4}x+1##   B. ##y=-\frac{1}{4}x-7##  C. ##y=4x-1##   D. ##y=-4x+7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-15 14:25:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy