nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 72 zadań

Równanie symetralnej odcinka o końcach ##P=(1,-2), \ Q=(3,2)## ma postać:

A. ##x-y=0##                                         B. ##2x-y-2=0##
C. ##x-2y-2=0##                                D. ##x+2y-2=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 09:13:18
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie symetralnej odcinka o końcach ##P=(1,2), \ Q=(3,-2)## ma postać:

A. ##x-y=0##                                    B. ##2x-y-2=0##           
C.
##x-2y-2=0##                           D. ##x-y+2=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:08:28
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie symetralnej odcinka ##AB##, jeżeli: ##A=(-4,6)## oraz ##B=(2,4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 10:49:21
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie symetralnej odcinka ##AB##, jeżeli: ##A=(4,-6)## oraz ##B=(-2,-4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 10:48:16
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie symetralnej odcinka ##AB##, jeżeli: ##A=(-4,6)##, ##B=(2,4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 10:46:54
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie symetralnej odcinka ##AB##, jeżeli: ##A=(-4,-6)## oraz ##B=(2,-4)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:18:33
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta ##ABC## poprowadzoną z wierzchołka ##C## mając dane: ##A=(4,1),\ B=(0,5)## i ##C=(-2,-2)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 10:38:07
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie prostej zawierającej wysokość trójkąta ##ABC## poprowadzoną z wierzchołka ##C## mając dane: ##A=(-4,1),\ B=(0,5)## i ##C=(2,-2)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 10:19:41
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość trójkąta
wysokość trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##k## prostopadła do prostej ##p: 5x-y+2=0## i przechodząca przez punkt ##P=(1,-2)## ma równanie:

A. ##5x-y+3=0##                                    B. ##-5x+y+7=0##
C. ##x+5y+9=0##                                   D. ##-x+5y-2=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 14:59:44
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przykładem równania prostej prostopadłej do prostej o równaniu ##-x-2y-3=0## jest:

A. ##y=\frac{1}{2}x+3##   B. ##y=-2x+7##   C. ##y=-\frac{1}{2}x-3##   D. ##y=2x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 14:32:38
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy