nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Promień ##AS## podstawy walca jest równy wysokości ##OS## tego walca. Sinus kąta ##OAS## (zobacz rysunek) jest równy

                    A. ##\frac{\sqrt{3}}{2}##          
                    B.
##\frac{\sqrt{2}}{2}##          
                    C.
##\frac{1}{2}##          
                    D.
##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 10:14:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w stereometrii
trygonometria w stereometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość walca, w którym wysokość jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy, jest równa ##24\pi##. Zatem promień podstawy tego walca ma długość:
 
A. ##4##                           B. ##8##                          C. ##2##                            D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:34:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Producent chce wyprodukować puszkę w kształcie walca o pojemności ##2000\ cm^3## i wysokości ##2## decymetrów. Promień podstawy puszki w zaokrągleniu do części dziesiątych wynosi:

A. ##5,4\ cm##             B. ##5,5\ cm##             C. ##5,6\ cm##             D. ##5,7\ cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:49:03
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym ##8##. Wówczas promień podstawy tego walca jest równy:

A. ##2\sqrt{3}##                   B. ##2\sqrt{2}##                  C. ##\sqrt{3}##                  D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:11:59
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość ##12## i tworzy z podstawą kąt ##60^\circ##. Promień podstawy walca wynosi:

A. ##2\sqrt{3}##                     B. ##3##                     C. ##4##                     D. ##4\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 17:46:14
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku ##a##. Jeżeli ##r## oznacza promień podstawy walca, ##h## oznacza wysokość walca, to

A. ##r+h=a##       B. ## h-r=\frac{a}{2}##       C. ## r-h=\frac{a}{2}##       D. ## r^{2}+h^{2}=a^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 17:55:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy