nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Kąt rozwarcia stożka ma miarę ##120^\circ## , a tworząca tego stożka ma długość ##6## . Promień podstawy stożka jest równy

A. ##3##                  B. ##6##                  C. ##3\sqrt{ 3}##                  D. ##6\sqrt{ 3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:49:38
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Tworząca stożka ma długość ##l##, a promień jego podstawy jest równy ##r## (zobacz rysunek).

Powierzchnia boczna tego stożka jest ##2## razy większa od pola jego podstawy. Wówczas
 
A. ##r=\frac{1}{6}l##              B. ##r=\frac{1}{4}l##              C. ##r=\frac{1}{3}l##              D. ##r=\frac{1}{2}l##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:56:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna stożka
powierzchnia boczna stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość stożka i promień jego podstawy mają długość ##4##, zatem kąt rozwarcia stożka ma miarę:

A. ##60^\circ##                   B. ##30^\circ##                   C. ##120^\circ##                   D. ##90^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:36:37
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
wysokość stożka
wysokość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
kąt rozwarcia stożka
kąt rozwarcia stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych ##13## i ##15## wokół dłuższej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy

A. ##15##                         B. ##13##                        C. ##7,5##                       D. ##6,5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:25:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stożek powstał w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych ##6##
i ##13## wokół krótszej przyprostokątnej. Promień podstawy tego stożka jest równy

A. ##6##                          B. ##13##                          C. ##6,6##                          D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 13:45:07
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy