nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Punkty ##A=(-2,1)## i ##B=(-5,-3)## są wierzchołkami trójkąta równobocznego ##ABC##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A. ##5##                       B. ##\frac{5\sqrt{3}}{2}##                  C. ##\frac{5\sqrt{3}}{3}##                  D. ##\frac{5\sqrt{3}}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:58:57
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoboczny
trójkąt równoboczny Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wierzchołki czworokąta: ##A=(-2,4)##, ##B=(6,4)##, ##C=(6,-4)##, ##D=(-2,-4)##. Promień okręgu opisanego na tym czworokącie wynosi:

A. ##8\sqrt{2}##                  B. ##4\sqrt{2}##                  C. ##2\sqrt{8}##                  D. ##\sqrt{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 12:22:08
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na czworokącie
okrąg opisany na czworokącie Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych ##5## i ##12##. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

A.
##12##                         B. ##8,5##                         C. ##6,5##                        D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:18:05
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
promień okręgu opisanego
promień okręgu opisanego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy