nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania

Kwotę ##1000## zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości ##4## % w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości ##19## %. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A. ##1000 \cdot \left(1-\frac{81}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##                         B. ##1000 \cdot \left(1+\frac{19}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##    
C.
##1000 \cdot \left(1+ \frac{81}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##                         D. ##1000 \cdot \left(1-\frac{19}{100} \cdot \frac{4}{100} \right)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 11:57:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kwotę ##10000## zł wpłacamy do banku na ##2## lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi ##3##%. Po ##2## latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:

A. ## 10000\cdot \left ( 1,0075 \right )^{8}##                                    B. ## 10000\cdot \left ( 1,03 \right )^{4}##
C. ## 10000\cdot \left ( 1,03 \right )^{16}##                                      D. ## 10000\cdot \left ( 1,0075 \right )^{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 19:04:05
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
kapitalizacja odsetek
kapitalizacja odsetek Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy