nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu na płaszczyznę jest prostokątem. Przekątna tego prostokąta ma długość ##12## i tworzy z bokiem, którego długość jest równa wysokości walca, kąt o mierze ##30^{\circ}##.
a) Oblicz pole powierzchni bocznej tego walca.
b) Sprawdź, czy objętość tego walca jest większa od ##18\sqrt{3}##. Odpowiedź uzasadnij.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:32:37
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Powierzchnia boczna walca jest prostokątem, którego przekątne mają długość ##12\sqrt{3}cm## i przecinają się pod kątem ##60^{\circ}##. Długość wysokości walca jest równa długości dłuższego boku prostokąta. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca. (Przyjmij: ##\pi=3,14## i ##\sqrt{3}=1,73##).

Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności każdego z otrzymanych wyników.
 
objętość walca      
 
 
 pole powierzchni walca      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:39:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
powierzchnia boczna walca
powierzchnia boczna walca Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzni całkowitej walca
pole powierzni całkowitej walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony