nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Ramię trapezu równoramiennego ##ABCD## ma długość ##\sqrt{26}##. Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia dzieli je w stosunku ##2:3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:39:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie ##ABCD \left ( AB\left | \right | CD\right )## przekątne ##AC## i ##BD## przecinają się w punkcie ##O## takim, że ##\left | AO \right |:\left | OC \right |=5:1##. Pole trójkąta ##AOD## jest równe ##10##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## jest równe ##72##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-03-14 15:17:54
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trapezu równoramiennego jest równy ##84## cm, ramię ma długość ##10## cm, a różnica długości podstaw wynosi ##16## cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-17 20:38:50
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole trapezu prostokątnego zacieniowanego
na rysunku obok jest równe

A. ##32##
B.
##35##
C.
##36##
D.
##40##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:55:56
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość i każdą z podstaw trapezu zmniejszono o połowę. Wtedy pole tego trapezu zmniejszyło się o

A. ##20##%                    B. ##25##%                    C. ##50##%                    D. ##75##%

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:40:17
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono trapez ##ABCD## i trójkąt ##AFD##. Punkt ##E## leży w połowie odcinka ##BC##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## i pole trójkąta ##AFD## są równe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 18:03:39
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Obwód trapezu równoramiennego jest równy ##72## cm, ramię ma długość ##20## cm, a różnica długości podstaw wynosi ##24## cm. Oblicz pole tego trapezu. Zapisz obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 15:51:19
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
trapez równoramienny
trapez równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Punkty o współrzędnych ##A=\left ( -2,-8 \right )##, ##B=\left ( 2,4 \right )##, ##C=\left ( -2,2 \right )## są wierzchołkami trapezu. Ramię trapezu ##AD## jest prostopadłe do podstaw ##AB## i ##CD##. Oblicz współrzędne punktu ##D## oraz pole powierzchni tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:17:55
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trapezie prostokątnym krótsza podstawa i dłuższe ramię są równe i mają długość ##8## cm. Kąt między dłuższym ramieniem i dłuższą podstawą ma miarę ##60^{\circ}##. Pole trapezu jest równe

A. ##40\sqrt{3}##                 B. ##32+8\sqrt{3}##                 C. ##40##                 D. ##48\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 01:02:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podstawy trapezu prostokątnego mają długości ##6## i ##10## oraz tangens kąta ostrego jest równy ##3##. Oblicz pole tego trapezu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 12:13:28
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trapez prostokątny
trapez prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy