nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Pole rombu o boku ##6## i kącie rozwartym ##120^\circ## jest róowne

A. ##18\sqrt{3}##                  B. ##18##                  C. ##36\sqrt{2}##                  D. ##36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 18:33:07
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole rombu o boku ##6## i kącie rozwartym ##150^\circ## jest róowne

A. ##18\sqrt{2}##                  B. ##18##                  C. ##36\sqrt{2}##                  D. ##36##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:12:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt rozwarty rombu ma miarę ##135^{\circ}##, a pole tego rombu jest równe ##36\sqrt{2}## cm2. Bok rombu ma długość

A. ## 3\sqrt{3}## cm2              B. ##6## cm2              C. ##6\sqrt{2}## cm2              D. ##12\sqrt{2}## cm2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:56:46
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na kole opisany jest romb. Stosunek pola koła do pola rombu wynosi ## \frac{\pi \sqrt{3}}{8}##. Wyznacz miarę kąta ostrego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:15:20
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Kąt ostry rombu ma miarę ## 45^{\circ}##, a wysokość rombu jest równa ##h##. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Pole tego rombu można wyrazić wzorem
 
A. ## P=h^{2}##          B. ## P=h^{2}\sqrt{2}##          C. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{2}}{2}##          D. ## P=\frac{h^{2}\sqrt{3}}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:57:30
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest romb ##ABCD## o boku długości ##16## i polu powierzchni równym ## 128\sqrt{3}##. Oblicz długość dłuższej przekątnej tego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 15:13:22
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę ##45^{\circ}##, a jego pole jest równe ##50\sqrt{2}##. Oblicz wysokość tego rombu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 18:14:12
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest romb o boku długości ##4## i kącie ostrym ## 60^{\circ}##. Pole tego rombu jest równe

A. ##16\sqrt{3}##                       B. ##16##                       C. ## 8\sqrt{3}##                       D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 10:10:58
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy