nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Przekątne równoległoboku mają długości ##4## i ##8##, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę ##30^\circ##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##32##                     B. ##16##                     C. ##12##                     D. ##8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:54:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód równoległoboku jest równy ##52 m##, a jego wysokości są równe ##5 m## i ##8 m##. Pole tego równoległoboku jest równe

A. ##45m^{2}##                B. ##50m^{2}##                C. ##80m^{2}##                 D. ##136m^{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:25:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
obwód równoległoboku
obwód równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
wysokość równoległoboku
wysokość równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ##ABL## ma takie samo pole, jak trójkąt ##ABD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##AKD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:49:12
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy