nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Dany jest prostokąt o wymiarach ##60## cm ##\times## ##80## cm. Jeśli każdy z dłużych boków tego prostokąta wydłużymy o ##10##%, a każdy z krótszych boków skrócimy o ##30##%, to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta

A. zwiększy się o ##8##%.                           B. zwiększy się o ##23##%.
C. zmniejszy się o ##23##%.                        D. zmniejszy się o ##8##%.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 14:10:15
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
procenty w geometrii
procenty w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prostokąt o wymiarach ##3\sqrt{6}## cm i ##5\sqrt{3}## cm podzielono na ##15## jednakowych kwadratów. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pole jednego kwadratu jest równe

A.
##1  \ cm^2##           B. ##3\sqrt{2} \ cm^2##          C. ##\sqrt{45} \ cm^2##          D. ##3 \ cm^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-19 21:46:12
Etap: Gimnazjum
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Obwód prostokąta jest równy ##32##. Stosunek długości jego boków jest równy ##5: 3##. Pole tego prostokąta jest równe

A. ##60##                     B. ##54##                     C. ##150##                     D. ##216##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 10:11:03
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria płaska)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz pole przedstawionego w układzie współrzędnych prostokąta.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2018-02-06 22:04:44
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty w układzie współrzędnych
punkty w układzie współrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wierzchołki czworokąta: ##A=(-2,4)##, ##B=(6,4)##, ##C=(6,-4)##, ##D=(-2,-4)##. Pole tego czworokąta wynosi:

A. ##8\sqrt{2}##                B. ##\sqrt{124}##                C. ##2\sqrt{8}##                D. ##64##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-03 12:19:44
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na planie pokoju wykonanym w skali ##1 : 50## prostokątna podłoga ma wymiary ##8## cm i ##12## cm.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W rzeczywistości pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe

A. ##96## m2                B. ##48## m2                C. ##24## m2                D. ##12## m2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:24:54
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokąt o bokach ##a## i ##b## oraz prostokąt o bokach ##c## i ##d## . Długość boku ##c## to ##90##% długości boku ##a##. Długość boku ##d## to ##120##% długości boku ##b##. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach ##a## i ##b## stanowi pole prostokąta o bokach ##c## i ##d##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 22:30:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole prostokąta jest równe ##40##. Stosunek długości jego boków jest równy ##2:5##. Dłuższy bok tego prostokąta jest równy

A. ##10##                           B. ##8##                           C. ##7##                           D. ##7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:11:33
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy