nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań

Dany jest stożek o objętości ##252\pi## , w którym stosunek promienia podstawy do wysokości  jest równy ##2:7##. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 12:56:35
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest stożek o objętości ##8\pi## , w którym stosunek wysokości do promienia podstawy jest równy ##3:8##. Oblicz pole powierzchni bocznej tego stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 08:06:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Z wycinka kołowego o polu ##60\pi## i promieniu ##10## zwinięto powierzchnię boczną stożka. Objętość stożka jest równa:

A. ##60\pi##             B. ##96\pi##             C. ##96\pi\sqrt{3}##             D. ##60\pi\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:14:48
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwinięcie powierzchni bocznej stożka jest półkolem o promieniu ##r=16\ cm##. Pole podstawy stożka wynosi:

A. ##64\pi\ cm^2##           B. ##64\ cm^2##           C. ##25\pi \ cm^2##           D. ##25\ cm^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:44:23
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole podstawy stożka
pole podstawy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości ##8\ cm##. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:

A. ##8\pi\ cm^2##          B. ##16\pi\ cm^2##          C. ##32\pi\ cm^2##          D. ##48\pi\ cm^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:23:40
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy stożka
przekrój osiowy stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt rozwarcia stożka jest równy ##60^{\circ}##. Promień podstawy stożka ma długość ##4##. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 01:25:15
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości ##4## i promieniu podstawy ##3## jest równe

A. ##9\pi##                       B. ##12\pi##                       C. ##15\pi##                      D. ##16\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 20:35:19
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pole boczne stożka
pole boczne stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
pola brył obrotowych
pola brył obrotowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy