nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań

Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania ##(x +8)(x^2+ 4)(x^2-16) = 0## , wybrano największą i najmniejszą. Iloczyn tych dwóch liczb jest równa

A. ##128##                     B. ##-32##                     C. ##64##                     D. ##12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 16:02:11
Etap: Kurs maturalny
Przedmiot: Matematyka (równania i nierówności)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Rozwiązaniem równania ##\frac{x-7}{x}=5##, gdzie ##x\neq 0##, jest liczba należąca do przedziału

A. ##(-\infty,-2) ##         B. ##\langle -2,-1)##          C. ##\langle -1,0)##          D. ##(0,+\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:18:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równania wymierne
równania wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwiązanie równania
rozwiązanie równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania ##(x −8)(x^2− 4)(x^2+16) = 0## , wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa

A. ##12##                     B. ##10##                     C. ##6##                     D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:16:30
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwiązanie równania
rozwiązanie równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma wszystkich pierwiastków równania ##(x+3)(x+7)(x-11)=0## jest równa

A. ##-1##                      B. ##21##                      C. ##1##                      D. ##-21##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 14:50:10
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że jeżeli równanie ##x^{2}+bx+c=0## ma dwa pierwiastki takie, że odwrotność jednego z nich jest równa iloczynowi drugiego i liczby ##\sqrt{3}##, to do wykresu funkcji ##f## opisanej wzorem ##f\left ( x \right )=x^{2}+bx+c## należy punkt ##P=\left ( 0,\frac{\sqrt{3}}{3} \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:56:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dane jest równanie ##\left ( x+2 \right )\left ( x^{2}-5 \right )=0##. Wyznacz wszystkie niewymierne pierwiastki tego równania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:27:38
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
własność iloczynu
własność iloczynu Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pierwiastkami równania ##\left ( x+3 \right )\left ( x^{2}-2x \right )=0## są liczby

A. ##-3,1## i ##2##          B. ##-3,0## i ##2##           C. ##-2,0## i ##3##           D. ##-2,1## i ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:21:04
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania wielomianowe
równania wielomianowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
własność iloczynu
własność iloczynu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma pierwiastków równania ##x^{2}=7## jest równa

A. ##0##                        B. ##\sqrt{7}##                       C. ##2\sqrt{7}##                       D. ##14##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:20:32
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
równania kwadratowe
równania kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby ##–3## oraz ##5##.

A. ##\frac{\left ( x+3 \right )\left ( x-5 \right )}{x^{2}-9}=0##                                    B. ##\frac{x^{2}-2x-15}{x^{2}+3}=0##
C. ##\frac{1}{x+3}=\frac{2}{x-5}##                                         D. ##\frac{x^{2}+2x-15}{x^{2}-25}=0##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:03:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
liczby spełniające równanie
liczby spełniające równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
rozwiązanie równania
rozwiązanie równania Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czy liczba ##2## jest pierwiastkiem równania ##2x+8=7x## ?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-19 12:26:02
Etap: Liceum i Technikum
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
pierwiastki równania
pierwiastki równania Zadania  Zestawy  Multimedia
liczba spełniająca równanie
liczba spełniająca równanie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy