nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
 
kolejne lata 1 2 3 4 5 6
przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:43:51
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
##10## lat ##5##
##14## lat ##3##
##15## lat ##4##
##16## lat ##8##
               
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Średni wiek uczestników obozu jest równy
 
A. ##14## lat.            B. ##14,5## lat.             C. ##15## lat.              D. ##15,5## lat.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 08:36:15
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta została przedstawiona w tabeli:

Wartość transakcji Wysokość prowizji
do ##500## zł ##15## zł
od ##500,01## zł do ##3000## zł ##2##% wartości transakcji ##+ 5## zł
od ##3000,01## zł do ##8000## zł ##1,5##% wartości transakcji##+ 20## zł
od ##8000,01## zł do ##15000## zł ##1##% wartości transakcji ##+ 60## zł
powyżej ##15000## zł ##0,7##% wartości transakcji ##+ 105## zł

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego ##530## akcji w cenie ##25## zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po ##45## zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po uwzględnieniu prowizji, które zapłacił.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 13:57:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

Wiek uczestnika Liczba uczestników
##10## lat ##5##
##14## lat ##3##
##15## lat ##4##
##16## lat ##8##
               
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Mediana wieku uczestników obozu jest równa
 
A. ##14## lat.            B. ##14,5## roku.             C. ##15## lat.              D. ##15,5## roku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 16:35:56
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczeń przeczytał w ciągu tygodnia książkę liczącą ##420## stron.

Dzień Liczba przeczytanych stron Czas czytania
##1.## ##50## ##1## h ##40## min
##2.## ##70## ##2## h
##3.## ##90## ##2## h ##20## min
##4.## ##30## ##30## min
##5.## ##70## ##2## h ##10## min
##6.## ##80## ##2## h ##30## min
##7.## ##30## ##30## min

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.

A.
Pierwszego dnia uczeń przeczytał ponad ##20##% całej książki.
B. Uczeń czytał średnio ##50## stron dziennie.
C. Piątego dnia uczeń przeczytał ##\frac{1}{6}## całej książki.
D. Przeczytanie pierwszej połowy książki zajęło uczniowi mniej czasu niż przeczytanie drugiej połowy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 11:50:27
Etap: Egzamin gimnazjalny
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy